West Wales Action for Mental Health

Transforming Mental Health – The Next Step

TRAWSNEWID GWASANAETHAU IECHYD MEDDWL – Y CAM NESAF.

Thursday July 27th

Dydd Iau GORFFENNAF 27ain                                                       

2.30-4.30

British Legion Hall , Aberaeron.

Gyda /With

 

Bleddyn Lewis

Rheolwr Gwasanaethau Iechyd Meddwl i Oedolion Ceredigion Manager of Mental Health Services for Adults.

Karen Loveday

Rheolwraig Tim Nyrsio Seiciatrig Cymunedol Ceredigion Team Manager Community Psychiatric Nursing.

DEWCH I GLYWED AM Y CYNLLUNIAU AC I RHOI EICH BARN

COME AND LISTEN TO THE PLANS AND GIVE YOUR VIEWS

Croeso i gweithwyr, gwirfoddolwyr, defnyddwyr gwasanaethau a  gofalwyr.

Welcome to workers, volunteers, service users and carers.

Am wybodaeth       For further information please contact – Shôn WWAMH:  07435 963 647

www.wwamh.org.uk

fforwm iechyd meddwl CEREDIGION mental health forum