RawFfest GŵylGrai 2016 – Call for Work

RawFfest is a new youth arts festival for Wales that is fun, innovative and surprising. It is being planned and programmed by young people for young people. We want to showcase the best of youth arts today: performances, exhibitions, workshops, events. We value the original over the copy, the quirky over the conventional, the daring over the dull.

If you or your group would like to propose work to bring to RawFfest, please complete this form by Friday 29th April 2016: CLICK HERE for Info

 

Gŵyl gelfyddydau ieuenctid newydd i Gymru ydi GŵylGrai, sy’n hwyl, yn arloesol ac yn ddigon o ryfeddod. Fe’i cynllunnir ac fe’i rhaglennir gan bobol ifanc i bobol ifanc. Mae arnom eisiau rhoi stondin i’r gorau ymhlith celfyddydau ieuenctid heddiw: perfformiadau, arddangosfeydd, gweithdai, digwyddiadau. Rhown fwy o werth ar y gwreiddiol yn hytrach na’r copi, y cranclyd yn hytrach na’r cyffredin, y beiddgar yn hytrach na’r diflas.

Os ydych chi neu’ch grŵp am gynnig gwaith i ddod gyda chi i RawFfest GŵylGrai, llenwch y ffurflen yma erbyn dydd Gwener 29ain Ebrill 2016 (ffurflen gymraeg) : Cliciwch yma

Best wishes

Cofion cynnes

Ruth

 

Ruth Garnault

Director, RawFfest – Youth Arts Festival Cymru 

Cyfarwyddwr,  GŵylGrai – Gŵyl Celfyddydau Ieuenctid Cymru

 

www.ruthgarnault.co.uk

07967 093442

 

I work 3 days a week on RawFfest GŵylGrai, usually Monday, Tuesday & Thursday and will endeavour to get back to you as soon as I can.

 

Scroll to Top