New items available via B2C Give / Eitemau newydd ar gael drwy B2C Rhoi

Re. New Items Available

Business Supporting CommunitiesB2C Give is regularly updated with items donated by local businesses. Items recently donated include office equipment, stationary and office furniture.

To view the items available please click the following link: http://www.b2cwales.co.uk/b2c-give-market-place/?lang=en

*There is a time limit for collecting some items*

What is B2C Give?

B2C Give is an online marketplace run by the Lottery funded Business Supporting Communities (B2C) Project, where businesses can offer up equipment or waste materials that are not needed anymore. Goods are taken on a first come first served basis through contacting the B2C team. Delivery and collection are to be arranged directly between the donor and recipient.

Eitemau Newydd Ar Gael

Mae B2C Rhoi yn cael ei ddiweddaru’n aml gydag eitemau wedi eu cyfrannu gan fusnesau lleol. Yr eitemau mwyaf diweddar sydd wedi dod i law yw offer swyddfa, offer ysgrifennu a dodrefn swyddfa.

I gael golwg ar yr eitemau sydd ar gael cliciwch y ddolen ganlynol: http://www.b2cwales.co.uk/b2c-give-market-place/?lang=en

* Mae yna terfyn amser ar gyfer casglu*

Beth yw B2C Rhoi?

Mae B2C Rhoi yn gyfnewidfa ar-lein sy’n cael ei hariannu gan y Loteri drwy’r prosiect Busnesau’n Cefnogi Cymunedau (B2C). Mae wedi ei chreu i fusnesau hysbysebu unrhyw offer nad oes arnyn nhw mo’u hangen. Mae modd gwneud cais am offer drwy gysylltu â’r tîm B2C. Y cyntaf i’r felin fydd hi. Mae trefniadau casglu a chludo i’w gwneud yn uniongyrchol rhwng y busnes a’r grwp cymunedol.