Helfa Gelf

CYFLE GYDA HELFA GELF

Arddangosfa yn Y Capel, Llangollen
Sir Ddinbych

Tachwedd – Rhagfyr 2017

Mae hwn yn gyfle i fod yn rhan o arddangosfa o waith cymysg gan artistiaid Helfa Gelf.

Rydym yn chwilio am geisiadau gan artistiaid Helfa Gelf, yn arbennig gwaith 3D neu gemwaith i’r arddangosfa hwn.

Os oes diddordeb gennych, yna danfonwch ebost at Menna yn datgan diddordeb gyda’r pwnc ebost:CYFLE Y CAPEL. Rhennir ffurflen a manylion pellach. Bydden yn dethol y gwaith a rhai llwyddiannus yn arddangos am 6 wythnos, drwy gydol mis Tachwedd nes ganol mis Rhagfyr yn Y Capel, Llangollen.

Nid oes gofyn am thema arbennig, mae’n hollol agored.

Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw un o’r cyfleoedd hyn, cysyllywch â Menna am fwy o wybodaeth ac i gael manylion am sut i wneud cais (manylion cyswllt isod)

Arddangosfa yng Nghanolfan Iechyd, Llangollen, Sir Ddinbych

Tachwedd 2017 – Ionawr 2018

Cyfleoedd gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr & Helfa Gelf @ Canolfan Iechyd Llangollen gyda chefnogaeth GWASANAETH CELFYDDYDAU SIR DDINBYCH & CYNGOR SIR DDINBYCH

Dyddiad cau: 5pm Dydd Gwener, Hydref 13, 2017

Mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, bydd cyfle i arddangos yng Nghanolfan Iechyd Llangollen. Y dyddiadau ar gyfer yr arddangosfa yw’r 31ain o Hydref tan ddiwedd mis Ionawr 2018.
Mae cyfle i arddangos gwaith yn y Ganolfan Iechyd hon, gyda
posibilrwydd y bydd cynulleidfaoedd newydd yn gweld y gwaith.

*** NODYN: Yn anffodus, gan fod y hwn yn ofod arddangos gyda ffrâm clip yn unig ar y wal, dim ond gwaith 2D y gallwn dderbyn ar gyfer y cyfle hwn a mae cyfyngiadau maint. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Menna ar [email protected] ***

I gyflwyno cais, cysylltwch â Menna yn datgan diddordeb gyda phwnc e-bost: CYFLE CANOLFAN IECHYD LLANGOLLEN. Rhennir ffurflen a manylion pellach. Byddwn yn dewis y gwaith yn fuan ar ôl y dyddiad cau. Bydd y ceisiadau llwyddiannus yn cael eu gwaith arddangos o 31 Hydref  tan ddiwedd mis Ionawr 2018 yn Canolfan Iechyd Llangollen.

Nid oes thema benodol i weithio tuag ato, mae hwn yn arddangosfa gwbl agored.

Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw un o’r cyfleoedd hyn, cysyllywch â Menna am fwy o wybodaeth ac i gael manylion am sut i wneud cais (manylion cyswllt isod)

[email protected] // 07472531813
neu [email protected]

Helfa Gelf

Mannau Coll / Lost Spaces

lost spacesHelfa Gelf is working in partnership with Mostyn Estates, MOSTYN gallery,Venue Cymru, CAIS and Cartrefi Conwy on a brand new three year program of arts and cultural activities based in  Llandudno.

The Program is called ” Mannau Coll  | Lost Spaces”.Our vision is to take Llandudno and its “Lost Spaces”, disused /derelict buildings and plots of land and through thought provoking and exciting programming develop discussion which will ultimately lead to them being reimagined and revitalized in a way that benefits all.

Our first large scale community project is starting now and we would love to get as many people as possible involved!

Marinella Senatore is an Italian artist , who works internationally on large scale interventions. She will be developing a project about Llandudno in 2015 and is looking for locally based groups and individuals who want to be part of making 7 short films based on 7 short stories.
We will need people who want to write, act, dance, make music and make films, sets ,costumes or who want to learn these about these skills !

If you are interested in joining  and for further information please go to http://www.cultureactionllandudno.co.uk
or email [email protected] or respond to this e-mail.