Grwp Cynefin

grwp-cynefin

Community Development Grant

This is a grant scheme for groups working in some of the Association’s operational area in north Wales of up to £500 aimed at local communities. It is available to voluntary and community groups or to a group of residents who would like to get together to make a difference in the area they live. It is not essential to be a constituted group.
To check whether your group or idea is eligible please feel free to call a member of the Community Development Team who can advise you on your application. Call Mair, Ffion or Buddug on 0300 111 2122.

Grant Datblygu Cymunedol

Cynllun grant ar gael i grwpiau sy’n gweithio yn rhai ardaloedd weithredol y Gymdeithas yng ngogledd Cymru hyd at £500 wedi’i anelu at gymunedau lleol. Gall grwpiau gwirfoddol, grwpiau cymunedol neu grwpiau o drigolion sy’n dymuno dod at eu gilydd i wneud gwahaniaeth yn yr ardal maen nhw’n byw ynddi wneud cais am grant. Dydy bod yn grwp gyda chyfansoddiad ddim yn hanfodol.
Mae croeso i chi ffonio un o’r Tim Datblygu Cymunedol am gyngor os hoffech drafod os ydy’ch syniad am brosiect neu eich grwp chi yn addas i wneud cais am grant. Ffoniwch Mair, Ffion neu Buddug ar 0300 111 2122.