Disability Arts Cymru – Writing in Welsh

dac logo-business cardAre you writing:

non-fiction such as a biography, or short stories, poetry, drama or a novel in Welsh, and do you self-identify as a disabled person/or have a long-term physical or mental health condition?

Would you like to work:

At no cost to you

with other writers in a small and friendly group to develop your work?

How about finding out about a special new group intending to get together every month in the Caernarfon area?

For more information please get in touch with us:

[email protected]  or  [email protected]

Telephone: 029 2055 1040

Ydych chi’n ysgrifennu:

pethau ffeithiol fel bywgraffiad, neu straeon byrion, cerddi, neu drama yn y Gymraeg, ac yn hunan-nodi fel person anabl  ac/neu oes gennych gyflwr iechyd corfforol neu feddyliol hirdymor?

Ydych chi’n ffansio gweithio:

Heb unrhyw gost i chi

efo ysgrifennwyr eraill mewn grwp bach cyfeillgar er datblygu’ch gwaith?

Beth am ffeindio allan am grwp newydd arbennig sy’n bwriadu dod at eu gilydd yn ardal Caernarfon bob mis?

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a ni:

[email protected]  neu  [email protected]

Ffôn: 029 2055 1040