Disability Arts Cymru needs you!/Mae Celfyddydau Anabledd Cymru eich angen chi!

galeri dance8We want to identify the most effective ways of working together with arts organisations and the creative industries to achieve an accessible and diverse arts sector in Wales.

The survey will take only a few minutes to complete, and your input would be greatly valued.
The survey closes on: 10 March 2016
Thank you

Click HERE for link to survey in English

Rydym am ganfod y ffyrdd mwyaf effeithiol o gydweithio â sefydliadau celfyddydau a’r diwydiannau creadigol i sicrhau sector celfyddydau hygyrch ac amrywiol yng Nghymru.

Dim ond ychydig funudau y bydd yr arolwg yn ei gymryd i’w gwblhau, a byddem yn gwerthfawrogi eich mewnbwn yn fawr.
Bydd yr arolwg yn cau ar: 10 Mawrth 2016
Diolch yn fawr

Click HERE for survey in Welsh

Scroll to Top