Out of Sight • Allan o’r Golwg

Digwyddiad efo cerddi gan aelodau Celfyddydau Anabledd Cymru

Ym Mae Colwyn, ar brynhawn Sadwrn 31 Mawrth, rydym yn lawnsio’r antholeg bach o gerddi ynglŷn ag iechyd meddwl gan aelodau Celfyddydau Anabledd Cymru. Dyma gwahoddiad i chi archebu lle er mwyn ymuno efo ni a’r beirdd er mwyn dathlu’r gwaith gan wrando arnynt ddarllen y cerddi. Bydd lluniaeth ysgafn yn cael ei ddarparu. Mynediad am ddim ond rhaid archebu lle blaenllaw gan llenwi’r ffurflen yma.

Simple Drawing Of A Tree Simple Tree Drawing With Roots Ngorongclub - Drawing Art Gallery

Disability Arts Cymru event with poetry by our members

On the afternoon of Saturday 31 March in Colwyn Bay, we are launching the small anthology of poems about mental health by Disability Arts Cymru members. This is your invitation to book a place to join us and the poets in this celebration of the work and to hear them reading the poems. Light refreshments will be provided, and entry is free but you must book your place in advance by filling in this form.