Helfa Gelf Events

Helfa GelfA Taste of Forthcoming Helfa Gelf Events

There are many many events happening during Helfa Gelf’s Open Studios and partner venues throughout September, whether they’re art trails, workshops and demos or private views. Here is a taster of what’s happening in your area.

Blas a’r Digwyddiadau Helfa Gelf

Bydd nifer fawr o ddigwyddiadau cyffroes yn cymryd lle yn ystod Stiwdios Agored Helfa Gelf drwy gydol Mis Medi – yn stiwdios yr artistiaid a gofodau ein partneriaid, p’un a ydynt yn llwybrau celf, gweithdai a ‘demo’ neu agoriadau preifat arddangosfeydd. Dyma blas o’r hyn sy’n digwydd yn eich ardal chi.

For more information / I gael rhagor o wybodaeth

Helfa Gelf
Ciafaic
25 Heol Watling
Llanrwst
LL26 0LS

t: 01492 642291
e: [email protected]
w: http://www.helfagelf.co.uk