Epilepsy Action Cymru

Epilepsy action - englishCome and Join Us

Are you or someone close to you living with epilepsy?

A local group from Epilepsy Action Cymru Pwllheli, meets at Pili Palas cafe, 2 – 4 Gaol Street, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5RG, on the first Tuesday of every month 10.30am – 12.00pm for tea, coffee and a chat.

If you want to meet and talk, please come along and find out more.

For more information:

Contact Ann Sivapatham telephone:  01633 253 407.  Email:  [email protected]

 

 

 

 

Epilepsy action - welshCome and Join Us

Y dych chi neu rywun agos atoch yn byw gydag epilepsi?

Mae grwp lleol Epilepsy Action Cymru Pwllheli, yn cyfarfod yng nghaffi Pili Palas, 2 – 4 Stryd Moch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5RG, ar ddydd Mawrth cyntaf bob mis 10.30yb – 12.00yh de, coffi a sgwrs.

Os hoffech gwrdd a sgwrsio, dewch draw i gael gwybod mwy.

Am ragor o wybodaeth:

Cysylltwch ag Ann Sivapatham ffon:  01633 253 407.  E-bost: [email protected]