Cragen Sea Monster

#cleanseascragen #cleanseas #findyourepic

cleanseascragen.wales
 
The outdoor theatre tour with an important environmental message continues to visit Wales’ beaches in September. Funded through the Welsh Government Tourism Product Innovation Fund (TPIF) the tour is part of Coasts Alive – the summer campaign for Visit Wales in celebration of our epic shores as part of 2018’s Year of the Sea. Sightings of Cragen will next be seen on:
 
15 September – LLAWN Llandudno
cleanseascragen.wales/sightings-and-activities/llawn-llandudno/

27/10/18 – Gwledd Conwy Feast 7pm

cleanseascragen.wales/sightings-and-activities/gwledd-conwy-feast/

07/12/18 – Giant Lantern Parade, Cardigan 7pm

cleanseascragen.wales/sightings-and-activities/giant-lantern-parade/
 
Minister for Culture, Tourism and Sport, Lord Elis-Thomas said “It was a great opportunity to meet the team at Small World Theatre while in Cardigan – and indeed to meet Cragen itself! The tour is an opportunity to both celebrate our coastal communities as well as highlight the duty we all have to protect our marine life for future generations to enjoy. I wish the team well with the rest of the tour – and urge everyone to see if they can spot Cragen at one of the upcoming events.”
 
Mae’r daith theatr awyr agored gyda neges amgylcheddol bwysig yn parhau i ymweld â thraethau Cymru ym mis Medi. Mae’r daith hon wedi ei noddi gan Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF), ac yn rhan o Arfordiroedd Byw – ymgyrch Croeso Cymru i ddathlu ein glannau epig fel rhan o Flwyddyn y Môr 2018. Fe welir Cragen nesa yn:
 
15 Medi – LLAWN Llandudno
cragenmoroeddglan.cymru/cipolygon-gweithgareddau/llawn-llandudno/  

27/10/18 – Gwledd Conwy Feast 7yp

cragenmoroeddglan.cymru/cipolygon-gweithgareddau/gwledd-conwy-feast/

07/12/18 – Parêd Llusernau Enfawr, Aberteifi 7yp

cragenmoroeddglan.cymru/cipolygon-gweithgareddau/giant-lantern-parade/

Dywedodd y Gweinidog dros Ddiwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, yr Arglwydd Elis-Thomas “Roedd yn gyfle gwych i gwrdd a thîm Theatr Byd Bychan tra yn Aberteifi – ac yn wir i gwrdd â Cragen ei hun! Mae’r daith yn gyfle i ddathlu ein cymunedau arfordirol yn ogystal â thanlinellu ein dyletswydd ni oll i amddiffyn ein bywyd morol ar gyfer mwynhad y cenedlaethau i ddod. Dwi’n dymuno’n dda i’r tîm efo gweddill y daith – ac yn annog pawb i geisio cael cip ar Cragen yn un o’r digwyddiadau i ddod.”

Scroll to Top