Arddangosfa Agored DAC 2018 // DAC Open Exhibition 2018 in Conwy

Hoffwn eich gwahodd i ddigwyddiad agoriadol Arddangosfa D.A.C yn yr R.C.A yng Nghonwy. Bydd yn gyfle gwych i ddangos gwaith caled a sgil ein haelodau yn ogystal â chyfle I mi gyfarfod â phobl gan fy mod yn newydd i’r swydd yn D.A.C fel Swyddog Celfyddydau rhanbarthol.

Dymuniadau gorau,

Alan


I would like to invite you to the opening event of DACs’ exhibition at the R.C.A in Conwy. It will be a great opportunity to show our members’ hard work and skill as well as a chance for me to meet with people as I am new to the post at D.A.C as regional arts officer

Kind regards

Alan

Scroll to Top