Summer Adventures and Workshops for Children

smallworld theatre summerWelcome to the Summer! There’s a full programme of workshops and days out with Small World Theatre in Cardigan and on the beach this Summer. Join Small World Theatre at Cardigan Castle for adventures, creative workshops and great puppet shows. Once you’ve paid your entrance or bought your season ticket, these activities are free and we’d like everyone to join us. Full details of the programme can be found on smallworld.org.uk

admission to the Castle | mynediad i’r Castell:

child | plentyn £4, adult | oedolyn £5
season pass | tocyn tymor:
child | plentyn £9, adult | oedolyn £18
cardigancastle.com

Activities and shows are suitable for all ages unless stated. Children must be accompanied by an adult. Please book workshop places in advance.

Definitely book ahead!
smallworld.org.uk
01239 615 952

Anturiaethau Haf a Gweithdai i Blant

Ymunwch â Theatr Byd Bychan yng Nghastell Aberteifi yr haf hwn am anturiaethau, gweithdai creadigol a sioeau pypedau gwych. Unwaith i chi dalu tâl mynediad neu brynu tocyn tymor, mae’r gweithgareddau hyn i gyd am ddim, a hoffem yn fawr i bawb ymuno gyda ni. Mae manylion llawn ein rhaglen ar smallworld.org.uk

Mae’r gweithgareddau a’r sioeau yn addas i bob oed, oni nodir yn wahanol. Rhaid bod oedolyn gyda pob plentyn. Archebwch eich lle yn y gweithdai ymlaen llaw, os gwelwch yn dda.