CRAFTY COMMUNITIES

Gwynedd councilKeen to start your own business? Fancy working from home?

Would you like to use your creativity? Want to learn more

about selling your products locally and online?

The Community Arts Unit at Gwynedd Council will be delivering a training programme entitled Crafty Communities for the residents of Gwynedd.

The purpose of the course is to offer guidance and encouragement to students who are eager to learn more about creating crafts and gifts from home.

The course is suitable for all; for those who are unemployed or those who would like to explore new career opportunities. You may already have an art

background but need advice and new ideas. You may be completely new to this type of work and are looking to learn new skills and techniques.

This course is for adults of all ages, backgrounds and ability:

Come to learn, explore and enjoy!

A series of 8 sessions are provided which will be held between 9:30am-12:30pm on

Tuesdays during October & November (6/10/15 – 24/11/15)

Christmas Craft Fair: Storiel, Bangor 28 & 29 o Dachwedd.

Course location: Unit 7, Iard, Parc Glynllifon, Ffordd Clynnog, Nr. Caernarfon, Gwynedd. LL54 5DY

*Please wear warm clothing as the workshop can be a little cold at times.

 For more information and to register please get in touch

 Gwawr Wyn Roberts

Community Arts Development Officer

 Archifdy Caernarfon, Cyngor Gwynedd, Caernarfon. LL55 1SH

01286 679721 / 07789 032517

[email protected]

Awydd cychwyn busnes? Ffansi gweithio o adra?

Eisiau defnyddio’ch creadigrwydd? Hoffi dysgu mwy

am sut i werthu cynnyrch yn lleol ac ar y we?

Mae Uned Celfyddydau Cymunedol, Cyngor Gwynedd yn cynnal rhaglen hyfforddi o’r enw Cymunedau Crefftus i bobl Gwynedd.

Pwrpas yr hyfforddiant yw rhoi arweiniad ac anogaeth i fyfyrwyr sy’n awyddus dysgu mwy am greu cynnyrch crefft ac anrhegion o gartref.

Mae’r cwrs yn addas i bawb; i rai sy’n ddi-waith neu i rai sy’n awyddus mentro i faes newydd. Efallai bod gennych brofiad blaenorol

o gelf ond angen cyngor a syniadau newydd. Efallai eich bod yn hollol newydd i’r maes a’ch bod yn edrych i ddysgu sgiliau a thechnegau newydd.