TEIMLO LLAIS at Theatr Mwldan

PENNY D JONES: TEIMLO LLAIS

Teimlo Llais is an interactive installation comprising a fabric quilt, a ceramic quilt and the voices of women speaking in Welsh. The exhibition is a culmination of the research and development project Llais Menywod in 2016 which highlighted the need for the women’s voice to be heard. The focus on touch and sound makes the exhibition suitable for blind and partially sighted people. penny d jones is an artist who feels that the Welsh language and women’s issues are paramount.

There will be a performance from a local Welsh women’s choir to launch the exhibition through a collaboration with penny d jones at the opening on 7 September at 6pm at Oriel Mwldan, Cardigan

Mae Teimlo Llais yn osodwaith rhyngweithiol sy’n cynnwys cwilt defnydd, cwilt ceramig a lleisiau menywod yn siarad yn Gymraeg. Mae’r arddangosfa hon yn anterth y prosiect ymchwil a datblygu ‘Llais Menywod’ yn 2016 a amlygodd yr angen i leisiau menywod cael eu clywed. Mae’r ffocws ar gyffwrdd a sain yn gwneud yr arddangosfa hon yn addas ar gyfer pobl ddall a phobl sy’n rhannol ddall. Mae penny d jones yn artist sy’n teimlo bod yr Iaith Gymraeg a Lleisiau Menywod yn hollbwysig.

Bydd perfformiad gan gôr merched lleol i lansio’r arddangosfa sy’n seiliedig ar gydweithrediad â penny d jones ar 7 Medi am 6:20pm Oriel Mwldan, Aberteifi

 

Teimlo Llais

Gosodiad o Gyffwrdd a Gwrando

Arddangosfa sy’n archwilio lleisiau merched yng Nghymru

llaismenywod.wordpress.com

Artistiaid: Penny d Jones, Gemma Green-Hope a Sally Richmond.

Rydych chi’n cael eich gwahodd i’r Arddangosfa yn yr oriel Arcêd Caerdydd CF10 3BY. Mae’r oriel yn yr arcêd frenhinol ar bwys y Swyddfa’r post. Yr enw’r arddangosfa yw Teimlo Llais, bydd yr arddangosfa y gosodiad o gyffwrdd a gwrando o lais merched yng Nghymru. Yr esthetig yma yw’r hyn rydych chi’n deimlo a chlywed nid rydych chi’n ei weld.

Croeso mawr a dewch plîs i’r Noson agored 18fed Ebrill 6yh – 8yh

Bydd yr arddangosfa yn mynd ymlaen o 19eg Ebrill – 5ed Mai

Mae’n ar agor dydd Mercher i ddydd Sadwrn 12.30 – 5.30 yh

I ffeindio’r oriel o RNIB troi i chwith yn Womanby Street ac wedyn chwitn lan Stryd y Cei, gadewch syth ymlaen yn Stryd yr Eglwys tan y diwedd y tu allan o’r cefn yr eglwys St John cadewch ymlaen rownd yr eglwys tan Working St a troi i’r chwith mewn i’r Arcêd Frenhinol o’r fynedfa gyferbyn ag Eglwys St John, cerddwch heibio 6 piler gyda swyddfa’r post ar y dde, troi I’r chwith ac mae’r Oriel ar y dde heibio dau neu dri piler drws nesa i New Look ar bwys gwaelod yr esgaladur.

Manylion: ebost llaismenywod@gmail.com

Oriel Arced Caerdydd – arcadecardiff.co.uk

Teimlo Llais

An Installation of Touch and Sound

Welsh speaking Women’s voice in Wales

llaismenywod.wordpress.com

Artists: Penny d Jones; Gemma Green-Hope and Sally Richmond.

You are invited to an Exhibition at Arcade Cardiff CF10 3BY, a gallery in the Queen’s Arcade near the post office. The exhibition is called Teimlo Llais which means Feeling Voice in Welsh. Its an exhibition of touch and sound about the Woman’s voice in Wales. The aesthetic is what you touch and hear not what you see.

Please come to the opening night on Wednesday April 18th from 6pm to 8pm

The exhibition continues from Thursday April 19th until Saturday May 5  open Wednesdays to Saturdays from 12.30 to 5.30

The gallery is in the Queen’s Arcade, almost next door to New Look and close to the bottom of the escalator, arcadecardiff.co.uk

For further information please email Penny d Jones at llaismenywod@gmail.com