MACBETH – DIRECTOR’S CUT

Small World Theatre
November 9 Tachwedd, 8pm
£10

A Radical Classic™ from Volcano

An arresting, untraditional Shakespeare with powerful performances, striking design and sensory surprises! We have stripped back action and character to zoom in on the dynamics of the killer couple, tracking their murderous ambitions, escalating anxieties and disintegrating bonds against a backdrop of sensual pleasure and normalised violence. Expect a boisterous, playful Macbeth with ribald humour and a muscular undertow of menace. This production is ideal for anyone interested in both the play itself and in contemporary performance techniques.

For the second time in its career, Volcano re-invents Shakespeare’s pacy, eloquent tragedy; this time with a new generation of outstanding performers.

“Volcano by name, volcanic by nature, the Swansea company’s psycho serial-killer drama smashes down theatre’s fourth wall, […] moving in and out of Shakespeare’s script in a night of sound and fury signifying plenty.”

Drama Shakespeare mewn arddull hynod, anhraddodiadol gyda perfformiadau pwerus, cynllunwaith trawiadol a syndod i’r synhwyrau! Ry’n ni wedi llacio’r pwyslais ar symud a chymeriad er mwyn canolbwyntio’n sylw ar ddeinameg y pâr llofruddiol, gan ddilyn eu huchelgeisiau dieflig, eu gofidiau cynyddol a datgymaliad y cwlwm rhyngddyn nhw, a hynny yn erbyn cefndir o bleserau’r corff a ‘normalrwydd’ trais. Gallwch ddisgwyl Macbeth hwyliog, llawn egni, a hiwmor amrwd ac is-gerrynt o falais cryf yn gwau drwyddo. Mae’r cynhyrchiad hwn yn un delfrydol ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb yn y ddrama ei hun a thechnegau perfformio cyfoes.

Am yr eildro yn ei hanes, dyma Volcano yn ail-ddyfeisio trasiedi gyflym, huawdl Shakespeare; y tro hwn yng nghwmni cenhedlaeth newydd o berfformwyr arobryn.

volcanotheatre.co.uk

Joanna Quinn Retrospective

Led by Film Hub Wales and Chapter working with the BFI Film Audience Network in partnership and project partners, with the support of the BFI, awarding funds from The National Lottery.

Joanna Quinn Retrospective

September 8 Medi
7:30pm
£6

Small World Theatre presents a rare opportunity and an insight into the work of Joanna Quinn as part of Anim18. Quinn has won over 90 international awards, including an Oscar nomination, 2 Emmy awards, 4 Bafta awards and Jury prizes at all the major animation festivals. Her first film ‘Girls Night Out’ was completed in 1987 and won three awards at the Annecy Film Festival. This film introduced the anti-heroine character of Beryl and follows her antics when she goes to see a male stripper. Beryl appeared in Quinn’s next film ‘Body Beautiful’ (1990) in this film she is the factory union rep and she had to deal with a macho workmate Vince, voiced by Rob Brydon. In Quinn’s multi award-winning film ‘Dreams and Desires- Family Ties’ (2006), Beryl becomes obsessed with film making and is asked to video a friend’s wedding – with disastrous consequences. Joanna is presently working on a 4th Beryl film which will be finished early 2019.

Joanna will introduce these works and more produced over the last 25 years; from founding Beryl Productions International in 1987 with producer/ writer Les Mills, through to the present.

Mae Theatr Byd Bychan yn cyflwyno cyfle prin i gael golwg fanwl ar waith Joanna Quinn fel rhan o Anim18. Mae Quinn wedi ennill dros 90 o wobrau rhyngwladol, gan gynnwys enwebiad Oscar, 2 wobr Emmy, 4 gwobr Bafta a gwobrau’r Beirniaid yn yr holl wyliau animeiddio. Cwblhawyd ei ffilm gyntaf ‘Girls Night Out’ yn 1987 ac fe enillodd dair gwobr yng Ngŵyl Ffilm Annecy. Cyflwynodd y ffilm hon yr wrth-arwres Beryl ac mae’n dilyn ei giamocs pan mae’n mynd i weld stripper gwryw. Fe ymddangosodd Beryl yn ffilm nesaf Quinn ‘Body Beautiful’ (1990). Yn y ffilm hon hi yw cynrychiolydd undeb llawr y ffatri ac mae’n gorfod delio â Vince, cydweithiwr macho, a leisiwyd gan Rob Brydon. Yn ei ffilm aml wobrwyol ‘Dreams and Desires – Family Ties’ (2006), mae Beryl bellach yn obsesiynol am wneud ffilmiau ac mae’n cael ei gwahodd i ffilmio priodas ffrind – ac mae’r canlyniadau’n drychinebus. Ar hyn o bryd, mae Joanna yn gweithio ar 4ydd ffilm Beryl a fydd yn barod yn gynnar yn 2019.

Bydd Joanna yn cyflwyno’r gweithiau rhain a mwy a gynhyrchwyd dros gyfnod o 25 mlynedd; o sefydlu Beryl Productions International yn 1987 gyda’r cynhyrchydd/awdur Les Mills, hyd heddiw.

berylproductions.co.uk

Book here.