Work with Mess Up The Mess

Join our Team!  – Job Opportunity 

Are you passionate about youth arts and drama and engaging young people from diverse backgrounds? Are you committed to making sure all young people are able to participate regardless of the particular barriers they may face? Can you lead a small team delivering regular workshops in Ammanford and Brynaman and outreach work across South Wales? If the answer is yes, please check our Youth Arts Lead position that’s available. 
messupthemess.co.uk/youth-arts-lead/

Ydych chi’n frwdfrydig iawn ynghylch celfyddydau ieuenctid a drama ac ymgysylltu â phobl ifanc o gefndiroedd amrywiol? Ydych chi wedi ymrwymo i sicrhau bod pob unigolyn ifanc yn gallu cymryd rhan, waeth pa rwystrau unigol maen nhw’n eu hwynebu? Allwch chi arwain tîm bach, gan ddarparu gweithdai rheolaidd yn Rhydaman a Brynaman a gwaith allgymorth ar draws De Cymru? Os ie,  Ewch i’n gwefan, i gael gwybod mwy amdano ei’n swydd Arweinydd Celfyddydau Ieuenctid. 

messupthemess.co.uk/arweinydd-celfyddydau-ieuenctid/