The Arteffact partnership

Bodelwyddan Castle 2The Arteffact partnership in North Wales seeks to commission a consultant to identify and develop a business plan and full sustainable funding package that will ensure the continued operation of Arteffact services for the period 2015 – 2018.

Arteffact is a partnership of museums, galleries and archive services in north Wales working together to deliver tailored arts-based workshops for people with mental health needs using historic objects and records as inspiration.

For full details of the commission and how to apply contact Morrigan Mason, Deputy Director, Bodelwyddan Castle on 01745 586704 or by e-mail at [email protected]

 

Mae Partneriaeth Arteffact yng Ngogledd Cymru yn bwriadu comisiynu ymgynghorydd i bennu a datblygu cynllun busnes a phecyn cyllido hollol gynaliadwy a fydd yn sicrhau bod y gwasanaethau Arteffact yn parhau i weithredu drwy gydol y cyfnod 2015-2018.

Mae Arteffact yn bartneriaeth o wasanaethau amgueddfeydd, orielau ac archifau yng Ngogledd Cymru. Maent yn cydweithio i gynnig gweithdai wedi’u seilio ar y celfyddydau sydd wedi’u teilwra’n arbennig i bobl gydag anghenion iechyd meddwl gan ddefnyddio gwrthrychau a chofnodion hanesyddol i’w hysbrydoli.

Am fanylion llawn y comisiwn a sut i ymgeisio cysylltwch â Morrigan Mason, Dirprwy Gyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Castell Bodelwyddan ar 01745 586704 neu ar yr e-bost [email protected]