Learning Disability Wales

Learning Disability WalesLearning Disability Wales wants to create a Wales that values and includes every child, young person and adult with a learning disability. If you would like to play a key role in helping us achieve this we would love to hear from you.

We have the following vacancies open to representatives from full member organisations:

 • Adult Providers
 • Self Advocacy
 • Independent / Citizen Advocacy
 • UK Links (organisations with links outside of
  Wales)
 • Children’s Providers
 • Family Support Providers
 • Parent Carers

We also have 4 vacancies open to anyone interested in our work

To find out more please visit our website https://www.ldw.org.uk/information/news/2014/10/learning-disability-wales-is-looking-for-new-trustees.aspx

 

Mae Anabledd Dysgu Cymru eisiau creu Cymru sydd yn gwerthfawrogi ac yn cynnwys pob plentyn, person ifanc ac oedolyn ag anabledd dysgu. Os hoffech chwarae rôl allweddol yn ein helpu i gyflawni hyn hoffem glywed oddi wrthych

Mae gennym lle gwag yn ein categori Cymunedau o Ddiddordeb sydd yn agored i gynrychiolwyr o gyrff aelodaeth gyflawn:

 • Darparwyr Oedolion
 • Hunan Eiriolaeth
 • Eiriolaeth Annibynnol/Dinesydd
 • Cysylltiadau DU (cyrff gyda chysylltiadau y tu
  allan i Gymru).
 • Darparwyr Plant
 • Darparwyr Cymorth Teulu
 • Rhiant Ofalwyr

Ma e gennym 4 lle gwag hefyd yn ein categori Seddi Agored sydd yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb yn ein gwaith

https://www.adcymru.org.uk/gwybodaeth/newyddion/2014/10/mae-anabledd-dysgu-cymru-yn-chwilio-am-ymddiriedolwyr-newydd.aspx