Artists: Community Arts Unit, Gwynedd Council

Gwynedd councilThe Community Arts Unit at Gwynedd Council is eager to hear from artists who are available to deliver art workshops and projects in Gwynedd. The Unit employs freelance artists to deliver a variety of arts projects annually and they are keen to add artist details to their pool of names. Artists are invited to send an email describing their work and ideas for consideration, plus a CV and a few images of their work to [email protected]

If you have already worked for the Unit in the past you do not need to submit an application.

More information about he Unit’s work can be found on line here: https://www.gwynedd.gov.uk/en/Residents/Leisure-parks-and-events/Museums-and-the-Arts/Community-Arts.aspx

Artistiaid: Uned Celfyddydau Cymunedol, Cyngor Gwynedd

Mae Uned Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd yn awyddus clywed gan artistiaid celfyddydol sydd ar gael i gynnal gweithdai a chynlluniau creadigol yng Ngwynedd. Mae’r Uned yn cyflogi artistiaid llawrydd ar gyfer amrywiol gynlluniau celfyddydol yn flynyddol ac meant yn awyddus ychwanegu manylion artistiaid i’w pwll o weithwyr creadigol. Mae artistiaid yn cael eu gwahod d i yrru e-bost am eu gwaith a̵ 7;u syniadau ynghyd a  CV a rhywfaint o ddelweddau o’u gwaith i [email protected]

Os ydych eisoes wedi gweithio i’r Uned nid oes angen i chi yrru gwybodaeth i fewn.

Mae mwy o wybodaeth am waith yr Uned ar gael yn y llyfryn atodol ac wrth ddilyn y ddolen gyswllt hon: https://www.gwynedd.gov.uk/cy/Trigolion/Hamdden-Parciau-Digwyddiadau/Amgueddfeydd-ar-Celfyddydau/Celfyddydau-Cymunedol.asp x