’A Life Not Just a Service’ People and Places

Alzheimer's SocietyA new and exciting project delivering services across the North Wales locality to include Gwynedd and Anglesey.

The project will deliver a range of informal and formal learning opportunities for people with dementia and their carers.

For more information please contact:

Michelle Ridge, Group Co-ordinator for Gwynedd & Anglesey on 01492 543946 / 07860 912285or email: [email protected]

‘Try Something New’

Supporting people with dementia to participate in leisure and social activities

’Bywyd Dim Jyst Gwasanaeth’ Pawb a’i Le

Prosiect newydd a chyffrous yn dosbarthu gwasanaethau ar draws Gogledd Cymru yn cynnwys siroedd Gwynedd a Môn.

Bydd y prosiect yn dosbarthu amrywiaeth o gyfleoedd dysgu ffurfiol ag anffurfiol i bobl a dementia a’u gofalwyr.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Michelle Ridge, Cydlynydd Grŵp ar
01492 543946 / 07860 912285 neu ebost: [email protected]

‘Rhowch Gynnig ar Rywbeth Newydd’
Cefnogi pobl sydd wedi effeithio gan ddementia i gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden a chymdeithasol