Online Today

Helping People with Sensory Loss get Online

RNIBLogoTechnology can make life easier if you have hearing or sight problems, but knowing where to start isn’t always easy – RNIB are here to help.

They are here to support everyone with sensory loss to get online and feel confident using technology in their everyday lives.

Their team of staff and volunteers will help you find out how to get the most out of being online – from browsing websites and sending emails, to keeping in touch with family and friends and up to date with news and leisure interests.

Online Today is here to ensure you have access to the same opportunities as everyone else.

Online Today is for you if you have little or no experience of being online, if your skills need updating, or if you have recently acquired sensory loss and need to learn new ways to get and stay online.

Start your online journey now:

Call on 02920 828 518

Email: [email protected]

or visit:  rnib.org.uk/onlinetoday

 

Ar-lein Heddiw yn helpu pobl a nam ar eu synhwyrau if fynd ar-lein

Gall technoleg wneud bywyd yn haws os oes gennych broblemau a’ch clyw neu’ch golwg, ond nid yw bob amser yn hawdd gwybod ble i ddechrau – rydym yma i helpu.

Rydym yma i roi cymorth i bawb a nam ar eu synhwyrau i fynd ar-lein ac i deimlo’n hyderus yn defnyddio technoleg fel rhan o’u bywydau beunyddiol.

Bydd ein tim o staff a gwirfoddolwyr yn eich helpu i ddarganfod sut i fanteisio i’r eithaf ar adnoddau ar-lein – o bori gweffannau ac anfon negeseuon e-bost, i gadw mewn cysylltiad a theulu a ffrindiau  a chael y wybodaeth ddiweddaraf am newyddion a diddordebau hamdden.

Nod Ar-lein Heddiw yw sicrhau y gallwch fanteisio ar yr un cyfleoedd a phawb arall.

Mae Ar-lein Heddiw yn addas i chi os nad oes gennych lawer o brofiad o fynd ar-lein, os o gwbl, os oes angen diweddaru eich sgiliau, neu os ydych wedi  dioddef nam ar eich synhwyrau yn ddiweddar a bod angen i chi ddysgu ffyrdd newydd o fynd ar-lein ac aros ar-lein.

Dechreuwch eich taith ar-lein nawr:

ffoniwch ni ar 02920 828 518

anfonwch e-bost i  [email protected]

neu ewch i  rnib.org.uk/onlinetoday