Mencap Cymru’s Hidden Now Heard project

mencapMencap Cymru’s Hidden Now Heard project is coming to Bangor, and we would love for you to be involved.

Hidden Now Heard is funded by the Heritage Lottery Fund. We are collecting stories from staff and former residents of the Bryn y Neuadd Hospital in Llanfairfechan. For too long this aspect of our social history has been hidden – but you can help us ensure it is heard.

We are looking for volunteer exhibition designers, photographers, researchers, graphic designers and exhibition invigilators.

The planning stage of the exhibition will start in May, and the exhibition will be at Storiel from 24th September  until 1st November 2016.

Please find attached some information about the first of our volunteer roles – Exhibition Organisers

For more information about how to get involved, please contact Mencap Cymru on 02920 747588, or follow our Facebook page https://www.facebook.com/hiddennowheard/ or our twitter feed @hiddennowheard

Mae prosiect Clywed y Cyn-guddiedig Mencap Cymru yn dod i Fangor, a carwn i chi fod yn ran ohonno.

Ariannir Clywed y Cyn-guddiedig gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri . Rydym wrthi’n ymgasglu storïau gan staff a gyn-breswylwyr Ysbyty Bryn y Neuadd yn Llanfairfechan. Am rhy hir mae’r agwedd hon o’n hanes cymdeithasol wedi ei guddio – ond fe allwch chi ein helpu i sicrhau ei fod nawr yn cael ei glywed.

Rydym yn edrych am wirfoddolwyr i weitho fel dylunwyr arddangosfa, ffotograffwyr, ymchwilwyr, dylunwyr graffeg a goruchwylwyr arddangosfa.

Mae’r cyfnod cynllunio o’r arddangosfa ar fin cychwyn ym mis Mai, a bydd yr arddangosfa yn Storiel o’r 24ain o Fedi  hyd at y 1af o Dachwedd 2016.

Gweler disgrifiad o’r cyntaf o’n cyfleoedd gwirfoddoli yn amgaedig.

Am fwy o wybodaeth ynglyn â sut i gymryd rhan, cysylltwch â Mencap Cymru ar 02920 747588, neu dilynnwch ein tudalen Facebook https://www.facebook.com/hiddennowheard neu ein cyfrif twitter @hiddennowheard