IMCA EGMA – North Wales

Mental healthIndependent Mental Capacity Advocacy Service

From 2nd June 2014

Flintshire Advocacy Service (Flintshire & Wrexham) – 01352 759175

Conwy and Deenbighshire Mental Health Advocacy Service (Conwy, Denbighshire, Gwynedd and Ynys Mon) – 01745 816501

Gwasanaeth Eiriolaeth Gallu Meddyliol Annibynnol

o 2 Mehefin 2014

Gwasanaeth Eiriolaeth Sir y Fflint (Sir y Fflint a Wrecsam) – 01352 759175

Gwasanaeth Eiriolaeth Iechyd Meddwl Conwy a Sir Ddinbych (Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd ac Ynys Mon) – 01745 816501