CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN

BRÎFF Y DARLUNYDD

Mae tîm Gofal Cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn edrych am Ddarlunydd i greu cyfres fer o ddarluniau ar gyfer ‘Siarter Gwent dros Ymgysylltu’. Mae’r Siarter yn cyflwyno yn eu geiriau eu hunain sut mae pobl sy’n derbyn cefnogaeth am gael eu cynnwys yn eu gwasanaethau a’u cymunedau. Cafodd ei hysgrifennu gan bobl sy’n defnyddio gwasanaethau er mwyn gwneud cysylltiad yn well i bawb ac mae’r gobaith y bydd yn helpu gwella bywydau pobl ar draws Gwent sy’n derbyn cefnogaeth.

 

Gofynion:

  • Mae yna ddau fersiwn o’r Siarter. Fersiwn ‘Hawdd ei Ddarllen’ a ’fersiwn Hir’. Bydd yr un byr tua 12 tudalen mewn print bras a’r un manwl hyd at 30 tudalen.
  • Byddwn angen 12 darlun
  • Gall y darlunydd ddewis y darluniau ond bydda angen cymeradwyaeth gan yr awduron.
  • Caiff y llyfr ei gynhyrchu mewn ffurf clawr papur a’i argraffu ar bapur 115gsm
  • Bydd angen y darluniau erbyn diwedd Awst er mwyn cwrdd â dyddiad terfyn o ddiwedd Medi ar gyfer argraffu (mae hyn yn caniatáu ychydig o amser ar gyfer llithriadau oherwydd mân ddiwygiadau/materion technegol).

 

Bydd gofyn i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwneud cais ar gyfer y gwaith yma ddanfon braslun er mwyn dangos eu gwaith ac amlinellu amcangyfrif o’r gost ar gyfer y prosiect cyfan erbyn 27ain Gorffennaf 2017 yn uniongyrchol at [email protected] neu trwy alw 01495 742987.