Attention Writers!

https___openclipart_org_download_19657_wsnaccad-feather-pen_svgBangor Cellar Writing Group

Bangor Cellar Writing Group meets on the third Monday of every month at 1815 Café, Waterloo Street in Bangor at 7pm till 9.30pm.  Everyone who writes is welcome, and the first meeting is free, thereafter £2 with a £10 annual subscription after coming for 3 months (this pays towards costs, regular prizes for members’ writing competitions, and the occasional guest speaker).  The Group is now in its 9th year, with a thriving membership, with currently three additional specialist groups meeting separately to concentrate on particular kinds of writing (the novel, short stories, poetry).  Most monthly meetings are taken up with manuscript readings as members are encouraged to share their work if they wish to, although readings are often varied with exercises and challenges.  In addition, members receive regular e-mail listings of writing competitions and calls for submissions and manuscripts.

1815 is an accessible venue, with no stairs, and an accessible toilet, and beverages can be purchased (cash only at present).

We would be very pleased to see new writers at a meeting so why not come along?  Or for more information and with any questions, please contact [email protected]

Mae Grŵp Ysgrifennu Seler Bangor

Mae Grŵp Ysgrifennu Seler Bangor yn cyfarfod ar y trydydd dydd Llun bob mis yn 1815 Café, Waterloo Street ym Mangor, 7 tan 9.30.  Mae yna groeso cynnes i bawb sy’n ysgrifennu, efo’r cyfarfod cyntaf yn rhydd ac am ddim a wedyn £2 ac efo tanysgrifiad blynyddol £10 ar ôl y tri mis wedyn (sy’n cyfrannu at costau, gwobrau am gystadleuaethau am aelodau, a siaradwyr gwadd bob hyn a hyn).  Mae’r grŵp wedi bod yn dwad efo’i gilydd am tua naw mlynedd efo aelodaeth sy wedi mynd o nerth i nerth, ac efo tri grŵp ychwanegol sy’n canolbwytio ar ardaloedd ysgrifennu gwahanol (nofelau, straeon byrion a barddoniaeth).  Mae’r aelodau yn cael eu chalonnogi  rhannu eu gwaith gan ddarllen yn y cyfarfodydd, ac hefyd mae yna ymarferion a heriau ysgrifennu.  Mae’r aelodau yn cael negeseuon e-bost yn aml efo manylion cystadleuaethau ysgrifennu a galwadau ar gyfer cyflwyniadau a thestunau.

Mae 1815 yn feniw hygyrch, heb risiau, ac efo toiled hygyrch.  Mae’r caffi yn gwerthu diodydd (ond arian parod yn unig ar hyn o bryd).

Byddem yn falch iawn gweld ysgrifennwyr newydd yn ein cyfarfodydd felly beth am ddwad?  Am fwy o wybodaeth neu am unrhyw gwestiynau, cysylltwch â [email protected]