Disability Arts Cymru Appoints New Director

It is with great delight that Disability Arts Cymru has appointed Ruth Gould (MBE) as its new Director.

Hailing from Liverpool, Ruth has been working in the disability arts sector since the mid 90’s, mostly known for her pioneering work as Director of the award winning DaDaFest.
Ruth is eager to bring her years of experience to the role, but acutely aware of the need to portray unique arts and expressions from Welsh perspectives. Ruth hopes to develop a more national and international platform for new work, emerging and established Welsh Artists and practitioners, as well as foster new connections across the country.
Ruth says,

“I am so looking forward to getting involved with DAC. It is an organisation I have admired from afar. It is one in which I feel my skills can flourish to increase its impact with this next phase to become a leading Disability Arts Organisation within the UK and beyond.
Though it is a challenge to leave my beloved Liverpool, I am excited to be settling in Cardiff and becoming more immersed in Welsh culture and its arts; and familiarising myself with the language”.

Aled Rhys-Jones – Chair of DAC says,

“We are thrilled that Ruth has joined the staff of DAC, bringing with her a vast knowledge and experience of the sector. The time is now for disabled artists and we are looking forward to exciting developments for the organisation and a whole new world of opportunities for disabled artists in Wales”.

For more information contact  [email protected].  01570493356: 02920551040. Text: 07726112784

Ruth Gould MBE

Celfyddydau Anabledd Cymru yn Penodi Cyfarwyddwr Newydd

Mae’n bleser mawr gan Celfyddydau Anabledd Cymru roi gwybod ei fod wedi penodi Ruth Gould (MBE) fel ei Gyfarwyddwr newydd. Mae Ruth, sy’n hanu o Lerpwl, wedi bod yn gweithio yn y sector celfyddydau anabledd ers canol y 90au, ac mae hi fwyaf adnabyddus am ei gwaith arloesol fel Cyfarwyddwr y DaDaFest arobryn.

Mae Ruth yn awyddus i ddod â’i blynyddoedd o brofiad i’r rôl, ond mae hi’n ymwybodol iawn o’r angen i bortreadu celfyddydau a mynegiannau unigryw o bersbectifau Cymreig. Mae Ruth yn gobeithio datblygu llwyfan mwy cenedlaethol a rhyngwladol ar gyfer gwaith newydd ac artistiaid ac ymarferwyr newydd a sefydliedig o Gymru, yn ogystal â meithrin cysylltiadau newydd ar draws y wlad.

Meddai Ruth,

“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda DAC.  Mae’n sefydliad rwyf wedi’i edmygu o bell. Rwy’n teimlo y gall fy sgiliau ffynnu er mwyn cynyddu ei effaith gyda’r cam nesaf hwn i ddod yn sefydliad Celfyddydau Anabledd blaenllaw yn y DU a thu hwnt.
Er ei bod hi’n anodd gadael Lerpwl, rwy’n edrych ymlaen at ymgartrefu yng Nghaerdydd ac at ymgolli yn niwylliant a chelfyddydau Cymru; ac at ymgyfarwyddo â’r iaith.

Meddai Aled Rhys-Jones – Cadeirydd DAC,

“Rydym wrth ein boddau bod Ruth wedi ymuno â staff DAC, gan ddod â gwybodaeth a phrofiad helaeth o’r sector gyda hi. Nawr ydy’r amser ar gyfer artistiaid anabl, ac rydym yn edrych ymlaen at ddatblygiadau cyffrous ar gyfer y sefydliad, ac at fyd newydd sbon o gyfleoedd i artistiaid anabl yng Nghymru. “

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at [email protected].  Ffôn 02920551040. Testun: 07726112784

Scroll to Top