Dugout – An Amazon Adventure

Presented by Adventure Travel Film Night

November 17 Tachwedd
7pm
£5


A multi award winning documentary film following Benjamin Sadd (a filmmaker) and James Trundle (an artist) as they travel alone through the Ecuadorian Amazon to build a canoe from scratch. The journey builds on their 10-year friendship in this isolated and often challenging environment. Their relationship is tested as they struggle to deal with the conditions and the complexity of the issues that surround this part of the Amazon Rainforest.
 
Mae’r ffilm yn dilyn Benjamin Sadd (gwneuthurwr ffilm) a James Trundle (artist) wrth iddyn nhw deithio i Amazon yr Ecwador i adeiladu canŵ o ddim, yna fynd ar eu pen eu hunain drwy’r goedwig law. Mae’r daith yn adeiladu ar eu degawd o gyfeillgarwch mewn amgylchedd unig a heriol yn aml, gan roi prawf ar eu perthynas wrth iddyn nhw ymdrechu i ddelio gydag amodau a chymhlethdodau y materion sydd ynghlwm â’r rhan yma o Goedwig Law yr Amazon.

Booking

Scroll to Top