Ynys Mon a Gwynedd Mind

Ynys Mon

Prosiect Celf

Ynys MonCyfle i fod yn rhan o brosiect celf Ynys Môn a Gwynedd Mind:

Hydref – Rhagfyr 2017

Arddangosfa Haf 2018

Pedwar Pedwarawd:

Pedwarawd 1: Allan o Niwed

Pedwarawd 2: Breuddwyd Cenedl

Pedwarawd 3: Galar da

Pedwarawd 4: Anghofrwydd Torfol

Yn cymryd lle yng Nghanolfan Ucheldre, Caergybi, yn Glynllifon ac yn Noddfa, Caernarfon. Bydd pob grwp yn cael eu cyfarwyddo ar y prosiect i greu gwaith celf dros cyfres o 9 gweithdai celf wythnosol i ddechrau yn mis Hydref. Bydd pob grwp yna yn dod at eu gilydd i arddangos eu gwaith fel rhan o arddangosfa y Pedwar Pedwa-rawd yn ystod haf 2018

Yn costio £2:50 y sesiwn

Ebost: [email protected]

Ffon: 01286 685 279

Scroll to Top