Ynys Mon a Gwynedd Mind

Rheoli Pryder

Ynys MonCwrs in bobl ifanc 14 – 18

Llangefni

Dydd Mercher 2pm – 3pm

Gorfennaf 25 – Awst 29

  • Gallwh ddysgu beth yw natur pryder
  • Dysgu amrywiaeth o sgiliau ymaferol i helpu lleihau pryder
  • Sut i weithio’n fwy hyderus gyda sefyllfaoedd o straen

Am fwy o wybodaeth neu i gadw lle ar y cwrs gallwch gysylltu a:

Ebost: [email protected]

Ffon: 01286 685 279

Text: 07531 297 847