Theatr Genedlaethol – Nyrsys

A hithau’n flwyddyn pan fo’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 70 oed, cawn gipolwg ar brysurdeb dyddiol ward canser mewn ysbyty yng Nghymru heddiw, gyda sgript a chaneuon wedi’u llunio o gyfweliadau â nyrsys go iawn. Mae’r ddrama newydd hon yn rhoi llwyfan i brofiadau nyrsys — yr heriau maen nhw’n eu hwynebu yn eu gwaith o ddydd i ddydd, a’r direidi, y chwaergarwch, a’r teimlad o alwedigaeth sy’n eu cynnal. Dyma ddarlun o’r galon o fywyd a gwaith yr arwyr hyn sy’n gofalu amdanom ni ac am ein hanwyliaid mewn cyfundrefn iechyd sydd dan bwysau parhaus.

Mynediad i ddysgwyr ac i’r di-Gymraeg drwy gyfrwng ap Sibrwd. Manylion llawn yma.

Canllaw oed: 11+

Gan fod y cynhyrchiad hwn yn rhan allweddol o dymor Gofal a Chymuned y cwmni, ac yn dod ar ddiwedd blwyddyn arbennig yn hanes y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, mae cynnig arbennig o bris gostyngol neu 10% oddi ar bris tocyn i weithwyr GIG. Mae gofyn i weithwyr GIG ddangos eu cerdyn adnabod a dyfynnu ‘NyrsysGIG’ wrth archebu tocynnau.

Bu cyflwyniad cyhoeddus cyntaf o waith-ar-waith Nyrsys yng Nghanolfan Mileniwm Cymru nos Fawrth 17 Ebrill 2018, fel rhan o dymor ‘Perfformiadau i’r Chwilfrydig‘.

Manylion sgyrsiau cyn ac wedi’r sioe ar hyd y daith:

Pontio, Bangor 06/11/2018:  18.30 Sgwrs cyn-sioe i ddysgwyr, PL2;Sgwrs wedi’r sioe yn y theatr.
Lyric, Caefyrddin 09/11/2018:Sgwrs wedi’r sioe yn y theatr.
Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth 13/11/2018:Sgwrs wedi’r sioe yn y theatr.
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd 16/11/2018:19.00 Sgwrs cyn-sioe i ddysgwyr, Ystafell Gyfarfod
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd 17/11/18; 19.30 Perfformiad wedi’u dehongli gydag Iaith Arwyddion Prydain.
Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug 20/11/2018:18.30 Sgwrs cyn-sioe i ddysgwyr, Ystafell Haydn Rees:Sgwrs wedi’r sioe yn y theatr.
Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug  21/11/118:19.45  Perfformiad wedi’u dehongli gydag Iaith Arwyddion Prydain
Theatr Borough, Y Fenni 27/11/2018:18.30 Sgwrs cyn-sioe i ddysgwyr, Ystafell Siambr y Cyngor.
Mwldan, Aberteifi 04/12/2018:19.00 Sgwrs cyn-sioe i ddysgwyr, Caffi Mwldan.
Galeri, Caernarfon 07/12/2018:Sgwrs wedi’r sioe yn y theatr.

Cliciwch yma i weld fideo am y Perfformiadau wedi’u dehongli gydag Iaith Arwyddion Prydain