Sinimon

Sinema Symudol Ynys Mon

Beth yw Sinema Symudol?

Hoffai eich cymuned chi hostio SiniMon?

Eisiau gwybod mwy am sut all SiniMon fod o fudd i’ch cymuned?

Mynychwch ein sesiwn yn Neudd y Dref Llangefni ar Ebrill 26ain 

9.30 – 11.30am

Cysylltwch a Peter Davies 07920 0940078 ebost: [email protected]

Jackie Lewis 01248 725716 ebost: [email protected]

Scroll to Top