SIEILOC

 

Drama un dyn newydd yn yr iaith Gymraeg oddi wrth y tîm a ddaeth â Burton a Dylan Thomas: Clown in the Moon i’r llwyfan.

‘Stori ddigrif, drasig ac anghredadwy am fywyd Iddew enwocaf holl fyd ffuglen’

Ai dihiryn ynteu ddioddefwr a gafodd ei drin yn hallt yw Sieiloc y benthyciwr arian Iddewig o’r Marsiandiwr o Fenis?

Mae drama un-dyn rymus Gareth Armstrong yn herio’r stereoteipiau hyn drwy lygaid unig ffrind Sieiloc – ac unig Iddew arall holl waith Shakespeare – Tiwbal. Wrth ei ddyrchafu i ganol y llwyfan o’i rôl ymylol yn.

Y Marsiandiwr o Fenis, daw’n amlwg fod Tiwbal yn storïwr o fri, yn llawn o hiwmor, dichell a direidi. Ar ein siwrne, cawn gyfarfod â llu o gymeriadau lliwgar eraill; yn eu plith mae Portia a Phontius Peilat, Romeo a Max Reinardt, Barabas a Richard Burbage. Dewch i ddathlu iaith unigryw a chyfoethog Shakespeare yn y driniaeth fanwl, hudol a doniol hon o Sieiloc a’i bobl.

Awdur a Chyfarwyddwr: Gareth Armstrong
Cyfarwyddwr Cyswllt: Rhian Morgan
Perfformir gan Rhodri Miles

SIEILOC yn rhedeg 90 munud efo egwyl.

Swyddfa Docynnau 01685 722176

 http://rhodrimiles.com/tour-dates/