Oriel Wrecsam

TY IAITH 

Yn ORIEL WRECSAM

GWEITHDAI BARDDONIAETH A CHYHOEDDI AM DDIM 

Gyda Rhys Trimble bardd/perfformiwr a Rhi Moxon cynllunydd/printwraig

 

Dydd Sadwrn & Dydd Sul3 & 4 Mehefin 12.00 – 17.00

Mae Rhys Trimble  sy’n fardd a pherfformiwr yn eich gwahodd chi i gyd I Oriel Wrecaam am benwythnos sef antur greadigol i hel ysbrydle Wrecsam trwy farddoniaeth, cerdded a cyfyngydd-brydyddiaeth. 

 

Dydd Sadwrn 17 Mehefin 10.00 – 16.00

Mae Rhi Moxon am eich tywys trwy gweithdy trwy’r dydd yn Oriel Wrecsam yn ffocysu ar argraffu gyda llaw ac argraffu pamffledi. 

Mae llefydd ar yr holl gwithdy AM DDIM ond fydd rhifau yn gyfyng, felly archebwch dy le ar frys gydag Oriel Wrecsam 01978 292093 neu ebost oriel.wrecsam@wrexham.gov.uk