Mostyn

Ffiar Grefft Gyfoes

Bydd Ffair Grefftau Gyfoes Gogledd Cymru gyntaf i’w gynnal ym MOSTYN yn Llandudno, Gogledd Cymru, ddydd Sadwrn 9 Mawrth 2019.

Bydd y ffair yn gyfle gwych i siopwyr brynu celf wreiddiol a fforddiadwy yn uniongyrchol gan yr artistiaid. Bydd gweithdai, arddangosiadau a chyfleoedd i ennill gwobrau gwych.

Mae’r ceisiadau bellach ar agor ar gyfer stondinau yn y ffair. Mae stondinau yn gyfyngedig. £75 yr bwrdd.

Mae’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 18fed Ionawr 2019 am 5yp.

Os ydych chi’n gwneuthurwr, stiwdio neu grŵp, darganfyddwch fwy o wybodaeth yma a lawrlwythwch y ffurflen gais yma. Gallwch hefyd ffonio 01492 868191 neu e-bostiwch barry@mostyn.org.