Hijinx

Sefydliadau Drama Hijinx yng Ngogledd Cymru.

Yn dwli ar Ddrama? Yn gyw Perfformiwr? Yn llawn creadigrwydd?

Yna, mae Sefydliadau Drama Theatr Hijinx ar eich cyfer chi!

Mae’r Sefydliadau Drama yng Ngogledd Cymru yn cyfarfod bob dydd Mercher yng Nghanolfan Nova, Prestatyn. Drwy ddefnyddio Drama, Symudiadau a Cherddoriaeth, gallwch ddod yn greadigol, cewch wneud ffrindiau newydd a bod y cyw perfformiwr y buoch chi’n dyheu am fod o’r cychwyn.

Sesiwn Ragflas AM DDIM!

O fis Ionawr 2018, rydym yn cyflwyno dysgu dros Gymru gyfan. Mae hyn yn golygu y bydd pob cwrs Sylfaen mewn Drama dros Gymru benbaladr yn archwilio’r un pynciau. Am y tro cyntaf bydd yr holl gyfranogwyr yn gallu rhannu eu gwaith gyda ffrindiau o fannau eraill yng Nghymru.

Os oes gyda chi ddiddordeb mewn ymuno â Sefydliad Drama Gogledd Cymru, ymunwch â ni ar gyfer ein diwrnod agored a’n gweithdy rhagflas RHAD AC AM DDIM fydd yn cael ei gynnal ar ddydd Mercher 7 Mawrth ym Mhrestatyn. E-bostiwch north.hub@hijinx.org.uk a sicrhewch eich lle heddiw.

£42.00 yw pris pob sesiwn. Cynigir y dyddiadau cychwyn yn amodol ar eich bod yn dychwelyd yr holl wybodaeth hanfodol.

*Ac eithrio’r Nadolig, y Flwyddyn Newydd a’r Pasg.

www.hijinx.org.uk