Helfa Gelf

Sesiynau ar weithdai celf, cydweithio a churadu

Mae’n bleser gen i gyhoeddi manylion y digwyddiadau hyfforddi canlynol.

Sylwch fod yn rhaid ichi gadw lle ymlaen llaw oherwydd dim ond lle i hyn a hyn sydd yn y sesiynau.

Dydd Sadwrn Mehefin yr 16eg .Sut gall gweithwyr creadigol lwyddo mewn ardaloedd gwledig – gyda Patricia van den Akker o’r Ymddiriedolaeth Dylunio, Galeri, Caernarfon.https://www.eventbrite.com/e/how-creatives-can-succeed-in-rural-areassut-mae-modd-i-weithwyr-creadigol-lwyddo-mewn-ardaloedd-tickets-45694411214 

Dydd Mercher Mehefin yr 30edGweithdy, Ffotograffiaeth Collodion Gwlyb, Balaclafa, Caernarfon. Mae’r gweithdy undydd hwn yn gyflwyniad i ffotograffiaethcollodion gwlyb yn defnyddio camerâu plastig. https://www.eventbrite.co.uk/e/workshop-wet-plate-photography-gweithdy-ffotograffiaeth-collodion-gwlyb-tickets-46461636004
.
Dydd Mercher Gorffennaf y 4ydd:Gweithdy mewn Serameg, Maen Alaw, Penmaenmawr, Conwy. Yn y gweithdy hwn, bydd y tiwtor yn dangos sawl techneg llunio gyda llaw yn defnyddio clai pridd coch, torchi, creu slabiau a mowldio gwasgu yn defnyddio gwahanol ddulliau ffurfio.  https://www.eventbrite.co.uk/e/ceramic-workshop-gweithdy-serameg-tickets-46708786237

Dydd Gwener Gorffennaf y 6ed:  Sut i gydweithio fel Artist.  Gweithdy ymarferol i artistiaid sydd wrthi’n datblygu gwaith ar y cyd neu sy’n bwriadu gwneud hynny.  Tabernacl, Llandudno.  NB: Caiff ei gynnal yng Nghorris, De Gwynedd hefyd. Manylion isod.https://www.eventbrite.co.uk/e/how-to-collaborate-as-an-artist-sut-i-gydweithio-fel-artist-llandudno-tickets-46709559550

Dydd Mercher Gorffennaf yr 11eg:  Un Noson yn Unig a fydd yn bwrw golwg ar guradu arddangosfeydd fel digwyddiad unigol. Bydd sesiwn yn dilyn am bopeth ynghlwm â gosod ac arddangos gwaith celf.  Tŷ Pawb, Wrecsam. https://www.eventbrite.co.uk/e/curation-one-night-only-with-tips-and-tricks-of-art-installationcuraduro-un-noson-yn-unig-gyda-tickets-46710760141

Dydd Mercher Awst y 29ainSut i gydweithio fel Artist. Gweithdy ymarferol i artistiaid sydd wrthi’n datblygu gwaith ar y cyd neu sy’n bwriadu gwneud hynny. Stiwdio Maelor, Corris, Gwynedd.https://www.eventbrite.co.uk/e/how-to-collaborate-as-an-artist-sut-i-gydweithio-fel-artist-corris-gwynedd-tickets-46709939687?ref=estw

Cofiwch: Caiff sesiynau eu llenwi’n sydyn ac mae bob amser yn syniad da ichi ychwanegu’ch enw at restr aros Eventbrite rhag ofn i bobl benderfynu nad ydyn nhw am fynychu mwyach. Mae hefyd yn ffordd o gofnodi diddordeb yn y pwnc inni fedru ystyried ei gynnig eto.

7 diwrnod yn unig sydd ar ôl i gofrestru ar gyfer digwyddiad Stiwdios Agored eleni!  Mwynhewch fanteision rhaglen Helfa Gelf gydol y flwyddyn – hyfforddiant, arddangosfeydd, preswyliadau a phwyslais newydd ar hyrwyddo ein hartistiaid ar-lein! https://helfagelf.co.uk/