Gwyl Grai / RawFfest

Tocynnau ar Werth

25 – 28 Ebrill, Caerdydd

 

Mae tocynnau bellach ar werth a bu cip ar ein tocynnau cyntaf. 

Nos Iau, dydd Gwener, dydd Sadwrn, neu dydd Sul:  £5.
Dydd a nos Wener, neu ddydd a nos Sadwrn: £10
Penwythnos ar ŵyl ar ei hyd: nifer gyfyngedig o docynnau am £20

Tocynnau ar gael drwy Ganolfan Mileniwm Cymru. Cliciwch yma.

Beth gewch chi am eich arian?

Bwriwch olwg yma ar y pethau cyffrous ar gynnig dros bedwar diwrnod yr ŵyl. Rydym yn dal i gwblau manylion ragor o weith gareddau; cadwch olwg am gyhoeddiadau!

Byddwn yn lansio ymgrych cyllido torfol Ddydd Gŵyl Sain Folant. Gobeithio y dewch i rannu’r cariad!

Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi helpu i bobl ifanc dan anfantais gael tocynnau rhatach ac am ddim i’r ŵyl. Mae ein Croesawyr yn gweithio ar wobrau tan gamp am bob ernes rowch chi. Drwy gefnogi ein hymgyrch fe allech gael celfwaith dihafal neu brofiad heb ei ail – ar yr un pryd â dangos mor bwysig i chi ydi bod mwy o bobl ifanc yn cael mwynhau’r celfyddydau.

Yn ystod yr ymgyrch cylido torfol bedwair wythnos byddwn yn anfon hyd at un ebost yr wythnos i sôn wrthych am wobrau newydd a hynt yr ymgrich. Os nad ydych am i’r rhain ddod i law, ebostiwch [email protected]  Wedyn rhown ni chi’n ôl ar ein rhystre bost ym mis Mawrth ar ôl yr ymgyrch.

www.rawffest.wales/cy

Scroll to Top