Gwyl Grai / Raw Ffest

CADWCH LE’N AWR I GAEL MYND I WEITHDAI AM DDIM

O 17eg Gorffennaf ymlaen byddwch yn gallu cadw lle ar weithdai penodol – sy’n hanfodol os oes arnoch eisiau ymorol am eich lle mewn gweithgaredd lle mae yna hyn a hyn o lefydd . Mae’r gweithdai i gyd am ddim gyda’ch tocyn gŵyl – ond mae gofyn i chi godi’r tocyn yn gyntaf!

Y rhaglen lawn yma  http://www.rawffest.wales/cy/programme

I bobol ifanc 14 hyd at 25 oed y mae GŵylGrai.  Mae tocynnau ar gael i’w codi yn Venue Cymru a llety yma . Tocynnau penwythnos £50, tocynnau diwrnod £10 ac £20 yn cynnwys prydau o fwyd a mynediad i’r gweithgareddau i gyd.

 

DYDDIAD CAU DYDD MERCHER 12 GORFFENNAF AR GYFER CEISIADAU CYNEFINWYR

Ydych chi rhwng 18 a 25 oed ac yn frwdfrydig dros y celfyddydau yng Nghymru? Mae ein Cynefinwyr yn gwneud yr ŵyl yn lle cynnes a chroesawgar i bawb sy’n cymryd rhan. Swydd wirfoddol ddi-dâl yw hi ond mae’r manteision yn cynnwys:

Tocyn am ddim i’r ŵyl gyfan, gwerth £50

Llety am ddim (os oes ei angen) ac ymorol am gostau bwyd, a theithio

Hyfforddiant gwerth chweil mewn sgiliau fydd yn gaffaeliad i chi gael gwaith da yn y dyfodol

Y rhaglen lawn yma

Daeth pum corff at ei gilydd i wneud yr ŵyl yn realaeth: Arts Development UK yn Gorff Llywodraethol, Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid Cymru, Casnewydd Fyw, Venue Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru.

Arts Development UK,

Registered Charity: 1146670 | Company Number: 7983980