GWAWR-DAWN

Diwrnod Mynediad I Bawb Y Cenhedloedd Unedig Ar Gyfer Pobl Anabl – Llun 3 Rhagfyr

Fel rhan o hyn, mae GWAWR-DAWN (Fforwm Cynghrair Anabledd Gogledd Cymru) yn trefnu diwrnod o ddathlu ym Mangor, gan anelu at:

 

 

  • codi ymwybyddiaeth o faterion anabledd a mynediad
  • darparu gwybodaeth, rhwydweithio a chyfleoedd eraill tuag at wneud bywydau pobl anabl yn fwy integredig ac annibynnol
  • rhannu a dathlu creadigrwydd aristiaid anabl o bob math yng Ngogledd Cymru

Ar y 3ydd o Rhagfyr, bydd digwyddiadau am ddim yn rhedeg o 1 i 8 y.h. (Mae hyn yn dal i fod yn waith ar y gweill, felly gallai union adegau / lleoliadau ar gyfer digwyddiadau fod yn destun newid).

Yn ystod y prynhawn bydd cyfle i roi cynnig ar chwaraeon cadeiriau olwyn pel-fasged a taekwondo. Yn gynnar gyda’r nos, ceir arddangosfa ar gyfer cerddoriaeth, celf a barddoniaeth pobl anabl, gan gynnwys ar thema mynediad i’r anabl. 

Y cynlluniau presennol yw:

1 – 4y.p. Canolfan Chwaraeon Brailsford, Ffriddoedd Site, Bangor

Pel Fasged Cadair Olwyn a Taekwondo

5 – 8y.h. Neuadd Powis, Prif Gelfyddydau, Fford y Coleg 

Gyda pherfformiad y cam yn dechrau am 6 y.h. Cerddoriaeth – Barddoniaeth – Arddangosfa Gelf

Siaradwyr, Stondinau a Gwybodaeth a Mwy

Mae arnom ni eich angen chi i wneud y digwyddiad hwn gyda ni, cysylltwch a ni os ydych chi’n arlunydd, cerddor neu fardd anabl, ac os ydych chi’n grwp neu sefydliad a hoffech gael stondin, neu os hoffech gymryd rhan mewn unrhyw ffordd arall.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch:

GWAWR-DAWN: [email protected] neu Adrian Sharratt: [email protected]

Scroll to Top