Cyngor Gwynedd

Dawnsio DementiaGo

Buaswn yn ddiolchgar iawn petaech yn rhannu’r wybodaeth am sesiwn newydd ‘Dawnsio DementiaGo’ fydd yn cael ei redeg dydd Llun cyntaf ym mhob mis yng Nghanolfan Hamdden Arfon, Caernarfon. Mae croeso cynnes i fobl sy’n byw gyda dementia, gofalwyr neu unrhyw un efo diddordeb cadw’n heini a chymdeithasu trwy ddawnsio. Mae’r sesiynau yn cael ei ddarparu gan ddawnswraig arbenigol all arwain a chefnogi pobl o bob gallu i symyd i wahanol cerddoriaeth. Bydd cyfle i fwynhau sgwrs a phanad yn ystod y sesiwn.

Dawnsio DementiaGo 

Canolfan Hamdden Arfon 

Dydd Llun   2:00-4:00pm 

£2.00 :-

06/11/2017

04/12/2017

08/01/2018

05/02/2017

05/03/2017

Diolch o galon am eich cydweithrediad, cysylltwch yn ôl a mi os ydych angen mwy o wybodaeth

Emma Quaeck
Rheolwr Prosiect DementiaGo 

Canolfan Hamdden Glaslyn, Stryd Y Llan, Porthmadog LL49 9HW

Tel: 01766 510932 / 07768 988095

Scroll to Top