Anabledd Dysgu Cymru

Cynhadledd Flynyddol Anabledd Dysgu Cymru

Learning Disability WalesCaru eich iechyd – Oherwydd mae iechyd pawb yn bwysig

Dydd Mercher 25 – Dydd Iau 26 Hydref 2017

Casnewydd, De Cymru (Lleoliad hygyrch)

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd ein Cynhadledd Flynyddol eleni yn canolbwyntio ar thema iechyd. Fe fyddwn yn edrych ar y problemau iechyd y mae plant, pobl ifanc ac oedolion gydag anabledd dysgu yn eu wynebu ac yn edrych ar sut y gallwn wella pethau.

Fe fydd gennym gymysgedd bywiog o weithdai rhyngweithiol a llawn gwybodaeth, siaradwyr a drama yn edrych ar bynciau fel:

  • Mynediad i wasanaethau iechyd
  • Ffordd o fyw
  • Iechyd meddwl
  • Heneiddio a gofal diwedd oes
  • Gofal deintyddol
  • Gofal y llygaid a cholli/nam ar y clyw
  • Llesiant

 Am ragor o wybodaeth a phrisiau ewch i’n gwefan os gwelwch yn dda ac i archebu eich lle llanwch y ffurflen archebu yma.

Mae digon o gyfleoedd i noddi hefyd. Os hoffech ragor o wybodaeth am hyn yna ffoniwch fi os gwelwch yn dda ar 02920 681161.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich gweld yno.

Harriett Johnson, Cydlynydd Digwyddiadau a Nawdd

Anabledd Dysgu Cymru

Ffôn Uniongyrchol: 029 2068 1161

Derbynfa: 029 2068 1160