Valleys Kids and National Youth Theatre of Wales

Valleys Kids is welcoming National Youth Theatre of Wales (NYTW) to work with young people (14+ years) at its home at Soar in Penygraig over two days this summer!

 

Who:    Young People (14+ years)
When:  24 and 25 August 2017 (4pm – 8pm)
Where: Soar, Penygraig, Rhondda Cynon Taf
Cost:    FREE

Places are limited and must be booked in advance with Valleys Kids gemma@valleyskids.biz;
01443 303032

 

Valleys Kids

 

 

 

Mae Plant y Cymoedd (Valleys Kids) yn croesawu Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru (ThCIC) i weithio gyda phobl ifanc (14+ oed) yn eu cartref yn Soar ym Mhenygraig dros ddau ddiwrnod yn yr yr haf!

Pwy:    Pobl ifanc (14+ oed)
Pryd:    24 a 25 Awst 2017 (4 – 8yh)
Ble:      Soar, Penygraig, Rhondda Cynon Taf
Pris:    AM DDIM

 

Mae lleoedd yn brin a dylid archebu ymlaen llaw drwy Plant y Cymoedd  gemma@valleyskids.biz;   ffon 01443 303032)