Ffair Grefft Gyfoes Gogledd Cymru – Gaeaf 2019

Galw’r am artistiaid

Dydd Sadwrn 2il Tachwedd 2019

10.30yb – 5.00yp

Rydym yn llawn cyffro wrth gyhoeddi manylion yr ail Ffair Grefft Gyfoes Gogledd Cymru, cynhelir y ffair ar ddydd Sadwrn 2il o Tachwedd 2019 yn Oriel MOSTYN Llandudno.  

Mae’r ceisiadau bellach ar agor ar gyfer stondinau. Yn agor i wneuthurwyr, dylunwyr, artistiaid, stiwdios, grŵp neu fusnesau sydd ddefnyddio dulliau crefft draddodiadol neu gyfoes [e.e.. cerameg, gemwaith, gwaith metel, gwneud printiau, tecstilau, gwydr, cyfryngau cymysg, pren ac ati]. 

 

£75 yr bwrdd. 

 

Darganfyddwch fwy o wybodaeth ar ein gwefan: www.mostyn.org/craftfair 

Mae’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 20fed Medi 2019 am 5yp.