GwylGrai RawFFest

GwylGrai 2019

Bydd GŵylGrai 2019 yn cael ei chynnal yng Nghanolfan Mileniwm Cymru,

o Ddydd Iau’r 25ain tan y 29ain o Ebrill 2019.

Mae’n digwyddiad ar ddydd Mawrth 21ain Awst 2018 yn GYFLE I CHI gael cymryd rhan

O’R CYCHWYN!

Mae GŵylGrai yn ŵyl gelfyddydol ieuenctid i Gymru sy’n cael ei chynllunio a’i rhaglennu gan bobl ifanc i bobl ifanc. Mae’n hwyl, arloesol ac yn annisgwyl.

Rhown fwy o werth ar y gwreiddiol dros y copi, yr hynod dros y cyffredin, y beiddgar dros y diflas.

Mae GŵylGrai yn rhoi stondin i’r gorau o blith celfyddydau ieuenctid heddiw.

Y dechrau yw’r cyfarfod ar yr 21ain o Awst. Bydd penderfyniadau ynglŷn â’r rhaglen gyffrous hon yn cael eu gwneud cyn gynted â phosibl dros y misoedd nesaf.

 Ond, byddai’n wych cael syniadau ar y bwrdd.

  • Ydych chi’n rhan o grŵp perfformio ieuenctid gyda sioe yn barod ar gyfer Pasg y flwyddyn nesaf?
  • Ydych chi mewn band a fyddai wrth eich bodd yn chwarae ym mhrif leoliad Cymru?
  • Ydych chi’n wneuthurwr ffilmiau gyda ffilmiau byr gwych?
  • Rydym yn edrych am feirdd, artistiaid, awduron, gwneuthurwyr, perfformwyr syrcas…

Dyma eich cyfle chi i chwarae rhan wrth gynllunio gŵyl wych gan bobl ifanc i bobl ifanc –  o’r cychwyn un.

Dewch i ymuno â ni yn ein digwyddiad lansio ar ddydd Mawrth y 21ain o Awst rhwng 2yh a 6yh yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd.

Rydym yn edrych am:

  • Pobl rhwng 16-25 oed i raglennu, cynllunio a marchnata’r ŵyl
  • Grwpiau celfyddydol ieuenctid ac artistiaid sydd eisiau perfformio neu arddangos yn y digwyddiad cyffrous hwn fydd yn cynnwys y gorau o gelfyddydau ieuenctid heddiw

Ar y 21ain bydd gweithdai i roi blas i chi a byddwn yn creu ein gweledigaeth ar gyfer yr ŴYL GELFYDDYDAU IEUENCTID ORAU eto.

Pobl ifanc sy’n gyrru hwn. Chi sy’n penderfynu pa fath o sioeau, bandiau, celf, cyfryngau a gweithdai rydych chi eisiau. Sut fydd o’n edrych? Faint fydd o’n gostio?

I ddarganfod mwy ewch i’n gwefan

Methu gwneud yr 21ain o Awst?

Bydd cyfarfod i ddilyn ar nos Iau’r 18fed o Fedi a bydd ffyrdd eraill o gymryd rhan.

Cadwch mewn cysylltiad trwy ddilyn ni ar Facebook, Twitter neu Instagram