Community Foundation Wales

Communities, Culture, Educating & Young People, Environment, Health |Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

Grants of £500 to £1,000 are available for small, volunteer-driven community groups whose projects aim to deliver one of the five following outcomes:

 

 • Improving people’s chances in life
 • Building stronger communities
 • Improving rural and urban environments
 • Encouraging healthier and more active people and communities
 • Preserving heritage and culture
        

This programme is OPEN.

This programme has two annual deadlines:

– 31st January

– 31st July 

 

HOW TO APPLY

 Click Here to start an Online Application Form in English

Click Here to start an Online Application Form in Welsh 

  

Remember to always read the criteria in full before applying to any grant scheme to make sure your organisation and project is eligible.

Cronfa i Gymru

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

Mae grantiau rhwng £500 a £1,000 ar gael ar gyfer grwpiau cymunedol bach sy’n cael eu gyrru gan wirfoddolwyr, ac y mae eu prosiectau’n anelu at sicrhau un o’r pum canlyniadau canlynol:

 

 • Gwella cyfleoedd bywyd pobl
 • Adeiladu cymunedau cryfach
 • Gwella amgylcheddau gwledig a threfol
 • Hybu cymunedau a phobl iachach a mwy gweithgar
 • Magu etifeddiaeth a diwylliant

 

Mae’r rhaglen yma AR AGOR.

Mae gan y rhaglen hon dau ddyddiad cau blynyddol: 

Ionawr 31ain

– Gorffennaf 31ain

 

SUT I YMGEISIO

Cliciwch yma i gychwyn Ffurflen Gais Ar-lein yn Gymraeg

Cliciwch yma i gychwyn Ffurflen Gais Ar-lein yn Saesneg.

 

Cofiwch i ddarllen y meini prawf yn llawn cyn gwneud cais i unrhyw gynllun grant i sicrhau bod eich sefydliad a’r prosiect yn gymwys.