FFILM CYMRU WALES YN BUDDSODDI YNG NGHYNULLEIDFAOEDD FFILM CYMRU

Bydd rownd ddiweddaraf Ffilm Cymru Wales o ddyfarniadau Mynediad Cynulleidfa yn parhau i gefnogi lleoliadau a gwyliau yng Nghymru i ddarparu amrywiaeth ddeinamig o brofiadau sinematig i bobl ledled Cymru.

Am y tro cyntaf, gwnaed dyfarniadau cyllido newydd i Ŵyl Animeiddio Japaneaidd Kotatsu a Chanolfan Gelfyddydau Pontio ym Mangor. Caiff Gŵyl Animeiddio Japaneaidd Kotatsu ei chynnal yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter yng Nghaerdydd rhwng 28ain a 30ain Medi, ac yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, ar 20fed a’r 21ain Hydref. Bydd yr ŵyl yn helpu cynulleidfaoedd i archwilio yr elfennau diweddaraf a gorau ym maes animeiddio Japaneaidd, gan gynnwys ffilmiau sy’n addas i bobl o bob oed yn ogystal â gweithdai a dosbarthiadau meistr gydag animeiddwyr o Japan. Bydd y dyfarniad cyllido yn cefnogi Kotatsu i barhau i ddatblygu cynulleidfaoedd newydd, gan weithio ochr yn ochr â grwpiau cymunedol lleol, ieuenctid a ffoaduriaid er mwyn ehangu cyrhaeddiad yr ŵyl.

Bydd y cyllid newydd i Ganolfan Gelfyddydau Pontio yn cynorthwyo eu prosiect sy’n annog y gymuned ym Mangor i fanteisio’n llawn ar eu sinema annibynnol leol. Mae eu mentrau’n cynnwys darparu rhagor o sinema Gymraeg, rhyngweithio cymunedol drwy wirfoddoli, creu mynediad i deuluoedd sydd â phlant ag anghenion ychwanegol, a pharhau â chyswllt y lleoliad â myfyrwyr a chynulleidfaoedd ifanc drwy ffilmiau, gemau a chynnwys rhyngweithiol. 

Yn ychwanegol at y dyfarniadau newydd, mae Ffilm Cymru yn parhau i fuddsoddi mewn tair gŵyl ffilmiau sefydledig er mwyn iddynt barhau i ehangu a chyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Darllenwch mwy fan hyn.

FFILM CYMRU WALES SPARKS NEW BEACONS SCHEME

The fourth round of Ffilm Cymru Wales’ Beacons short film scheme is now open for applications.

Funded through Ffilm Cymru’s BFI Welsh Talent Network, Beacons invests in emerging writers, directors and producers from Wales to develop bold and unique voices, explore diverse forms of cinematic storytelling, and establish flourishing careers as feature filmmakers. This year, between five and seven short films will be funded, with awards ranging between £5,000 and £15,000. Films can be up to 15 minutes in length, made in any genre or technique, including animation, documentary, Virtual Reality and 360° filmmaking, and may be in English, Welsh or a mix of languages reflecting the rich heritage and cultural diversity of Wales.

Kimberley Warner, Ffilm Cymru’s Head of Creative Business, comments: “Beacons is our best opportunity to discover the next wave of exciting Welsh filmmakers; we’re looking for filmmakers with a strong point of view and a cinematic eye, and not necessarily a formal background in film.”

Find out more here: http://www.ffilmcymruwales.com/index.php/en/news-and-events/722-ffilm-cymru-wales-rekindles-beacons-scheme

The deadline for applications is 5:30pm on 28th September 2018.

FFILM CYMRU WALES YN AILGYFLWYNO CYNLLUN BEACONS

Gwahoddir ceisiadau am bedwaredd rownd o gynllun ffilmiau byr Beacons Ffilm Cymru Wales.

Yn cael ei ariannu drwy gynllun Ffilm Cymru, Rhwydwaith Talent Cymru BFI, mae Beacons yn buddsoddi mewn awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr o Gymru i ddatblygu lleisiau dewr ac unigryw, i archwilio ffurfiau amrywiol o adrodd storïau sinematig ac i sefydlu gyrfaoedd ffyniannus fel gwneuthurwyr ffilmiau nodwedd.
Eleni, bydd rhwng pump a saith o ffilmiau byr yn derbyn arian gyda’r symiau’n amrywio o £5,000 i £15,000.  Gall ffilmiau fod hyd at 15 munud o hyd, wedi’u gwneud mewn unrhyw genre neu dechneg, gan gynnwys animeiddiad, dogfen, Gwirionedd Rhithiol a thechneg gwneud ffilm 360°, yn Gymraeg neu Saesneg neu mewn cymysgedd o ieithoedd sy’n adlewyrchu treftadaeth ac amrywiaeth ddiwylliannol cyfoethog Cymru.

Meddai Kimberley Warner, Pennaeth Busnes Creadigol Ffilm Cymru: “Beacons yw ein cyfle gorau i ddarganfod y don nesaf o wneuthurwyr ffilmiau cyffrous yng Nghymru; rydyn ni’n chwilio am wneuthurwyr ffilmiau gyda safbwynt cryf a llygad am sinema a heb, o angenrheidrwydd, fod â chefndir ffurfiolmewn ffilm.”

Darganfyddwch fwy yma: http://www.ffilmcymruwales.com/index.php/cy/newyddion-digwyddiadau/723-ffilm-cymru-wales-yn-ailgyflwyno-cynllun-beacons

Y dyddiad cau i geisiadau yw 5:30pm ar 28 Medi 2018.

 

SWYDD: CYDLYNYDD RHWYDWAITH TALENT CYMRU Y BFI

Mae Ffilm Cymru Wales yn chwilio am cydlynydd rhan amser i genfogi’r gwaith o ddarparu rhaglen Rhwydwaith Talent Cymru y BFI

 

Rhan-amser: 17.5 awr (cyfwerth â 2.5 diwrnod) yr wythnos

Lleoliad: Caerdydd

Cyflog: £22,500 pro rata (£11,250). A phensiwn.

Cyfnod: 12 mis i ddechrau gyda photensial i ymestyn.

Darllenwch y disgrifiad swydd llawn yma.

Dyddiad cau 6 Awst 2018

 

JOB: BFI WELSH TALENT NETWORK CO-ORDINATOR

Ffilm Cymru Wales is seeking a part-time co-ordinator to support the delivery of the BFI Welsh Talent Network programme

Part-time: 17.5 hours (the equivalent of 2.5 days) per week

Location: Cardiff

Salary: £22,500 pro rata (£11,250).  Plus pension.

Term: Initial 12 months with potential to extend.

For a full Job description and how to apply click  here.

Closing date for applications  : 6th August 2018

Interviews w/c 13th August

 

FFILM CYMRU YN CYFLWYNO RHWYDWEITHIO CYFLYM YN YR EISTEDDFOD

A ydych chi’n weithiwr creadigol yn dymuno ysgrifennu, cynhyrchu neu gyfarwyddo ffilm? Efallai mai digwyddiad rhwydweithio cyflym Ffilm Cymru yw’r peth i chi, a hynny am ddim!

6 Awst

16:00 – 17:30

Look Out Cafe Bar, Heol Porth Teigr, Porth Teigr, Bae Caerdydd CF10 4GA.

Oed: 18+

Caiff cyfranogwyr y cyfle i gwrdd yn unigol â gwneuthurwyr ffilm o Gymru sydd wedi ennill eu plwyf, a hynny mewn sefyllfa hwyliog ac anffurfiol dan arweiniad cynrychiolwyr Ffilm Cymru. I gymryd rhan, cofrestrwch erbyn dydd Gwener 3ydd Awst drwy glicio ar y ddolen hon.

Noder: nifer gyfyngedig o leoedd sydd yn y digwyddiad hwn, a byddant yn cael eu rhoi ar sail y cyntaf i’r felin. Digwyddiad yn y Gymraeg fydd hwn.

Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o Sinemaes yn yr Eisteddfod.

http://www.ffilmcymruwales.com/index.php/cy/newyddion-digwyddiadau/710-ffilm-cymru-yn-cyflwyno-rhwydweithio-cyflym-yn-yr-eisteddfod

 

Ffilm Cymru Speed Networking at The Eisteddfod

Are you a Welsh-speaking creative wanting to write, produce or direct for film? Then Ffilm Cymru’s speed networking event might be for you!

6th August

4:00 – 5:30pm

Look Out Cafe Bar, Heol Porth Teigr, Porth Teigr, Cardiff Bay CF10 4GA.

Age limit: 18+

Participants will have the chance to meet one-on-one with established Welsh filmmakers in a fun and informal setting and will be guided by Ffilm Cymru representatives.

Please note: there is a fixed capacity for this event and places will be allocated on a first come, first served basis. This is a Welsh language event.

Please register here.

This event is part of Sinemaes at the Eisteddfod.

http://www.ffilmcymruwales.com/index.php/en/news-and-events/709-speed-networking-at-the-eisteddfod

 

Ffilm Cymru Wales

CHILDREN’S STORIES COME TO LIFE WITH HATCH

Ffilm Cymru, the development agency for film in and of Wales, has launched a new programme to support the development of live-action family films.
                                                                                                                                       Ffilm Cymru’s ‘Hatch’ programme will develop up to four live-action family films based on existing IP and will support filmmaker and venue understanding of how to cater for that audience. Targeted training events and activities that bring kids into the development process will provide filmmakers with a unique opportunity to gain feedback from their target audience and to benefit from the advice of experts in the field.

Hatch is a response to the relative scarcity of independent live-action family films currently in the market, which corresponds with a lack of culturally and socially diverse film stories for families and children to enjoy. A partnership with respected children’s publisher Chicken House Books, Ffilm Cymru’s programme is launched on the heels of their new Equality, Diversity and Inclusion Action Plan, which identifies age as an area of focus, along with gender, sexuality, disability, race & ethnicity, socio-economic status and the Welsh language.

As with all of Ffilm Cymru’s film funding, feature length projects involving a wales born or based writer, director or producer will be prioritised. Projects with Welsh cultural value will also be considered. Hatch projects will also need to be based on existing IP, whether that be a book, game, stage play or other form of IP.

Writers or writer/producer teams interested in applying to take part in the programme can register to attend a free training event in Cardiff on the 29th May here.

This first Hatch training event will include panel sessions with industry experts covering subjects such as Genre in the Market, Book to Film Adaptations, Engaging Audiences, and Commercialising IP, and includes a free networking lunch. Speakers include Matthew Baker from Hanway, Tim Collins, The Brand Director, The Observer’s Simran Hans, and Sam Missingham, founder of Lounge Books and previously Head of Audience Development at Harper Collins.

The deadline for Hatch applications is the 27th June at 17:30. Full guidelines and the application form for Ffilm Cymru’s Hatch programme can be found on their website.

Individuals interested in having their say about the current film provision for family audiences, can take part in Ffilm Cymru’s survey here.

Ffilm Cymru’s Hatch programme will be followed by Fledgling: a programme orientated around films for the distinct young adult demographic, which they welcome partnership on.

JOB: BFI WELSH TALENT NETWORK MANAGER

JOB: BFI WELSH TALENT NETWORK MANAGER

Based: Cardiff        Terms: Full time    Salary: £30,750 subject to experience, plus pension

Ffilm Cymru Wales is looking for a driven and creative individual to manage the BFI Welsh Talent Network, aimed at identifying and supporting talented writers, directors and producers born or based in Wales at the start of their careers. They should be able to provide hands-on as well as structural support for filmmakers, shaping practical talent initiatives and events and forging relevant partnerships if required. They should enjoy working as part of a wider team dedicated to developing a diverse, sustainable and inspiring film sector in Wales.

Read the full job description here.