Y Caffi Dychymyg

Mostyn

Dydd Mawrth 24ain – Dydd Sadwrn 28ain o Ebrill 2018

10.30yb – 4.00yp

12, Stryd Vaughan, Llandudno LL30 1AB

Mae’r caffi dychymyg yn herio’r stigma negyddol sydd o amgylch dementia, ac mae’n lledaenu’r neges ynglŷn ag ymchwil celfyddydol arloesol.

gan cynnwys:

  • arddangosfa o waith celf gan y rhai sy’n byw gyda dementia, yn ogystal ag artistiaid enwog
  • te prynhawn cyfeillgar i ddementia
  • gweithdy celf i aelodau’r cyhoedd ac artistiaid lleol

Am ymholiadau, cysylltwch â Samuel Pontin [email protected] ac i archebu gweithdai ffoniwch 07823 441545

 

https://www.cultureand.org/projects/the-imagination-cafe/