Helfa Gelf

Arloesi Pontio Innovation

Fel rhan o’n rhaglen hyfforddi ac arddangos, ac yn ymateb i arddangosfa a seminar boblogaidd Edge yn Arloesi Pontio Innovation fis Tachwedd diwethaf, byddwn yn cydlynu rhaglen o fentora a hyfforddiant, i’w ddilyn gan arddangosfa wedi’i churadu yng ngofod Bocs Gwyn Arloesi Pontio Innovation.

 Ydych chi’n awyddus i ddefnyddio technoleg newydd yn eich gwaith artistig?

 Briff yr arddangosfa:  “Ymyl 2”

Bydd artistiaid yn mynd i’r afael â chwestiynau am y byd modern a’r profiad dynol. Bydd artistiaid yn defnyddio technolegau newydd i arloesi a gwthio ffiniau yn eu gwaith creadigol, ac fe fydd hynny yn eu helpu nhw i ddatblygu ffyrdd newydd a chyffrous o fynd i’r afael â chwestiynau am fywyd cyfoes.

Arloesi 

Bydd yr artistiaid sy’n cymryd rhan yn defnyddio’r dechnoleg sydd ar gael yn ‘fabLAB’ Arloesi Pontio Innovation – o dorwyr laser, i sganwyr ac argraffwyr 3D. Bydd archwilio’r technolegau newydd hyn yn llywio gwaith creadigol yr artistiaid ac yn eu hannog i arloesi.

Ymwneud

Bydd yr artistiaid yn rhannu hanes eu taith ac yn siarad am eu gwaith a’u defnydd o’r fabLAB gydag aelodau Helfa Gelf/AAF a’r gymuned greadigol ehangach. Bydd hyn yn cynnwys digwyddiad i lansio’r arddangosfa ac fe fydd artistiaid hefyd ar gael i sôn am eu profiadau ar wahanol adegau yn ystod cyfnod yr arddangosfa.

Adfywio Economaidd

Bydd yr arddangosfa yn galluogi artistiaid lleol, pobl fusnes ac aelodau Helfa Gelf/AAF i ddeall potensial technoleg newydd fel offeryn creadigol, a’r gwahanol ffyrdd y gall y technolegau hyn gyfrannu at ddatblygiad eu gwaith creadigol neu fasnachol eu hunain.

 Dethol

Byddwn yn dethol hyd at 8 artist gweledol a fydd yn treulio amser yn Arloesi Pontio Innovation ac yn cymryd rhan mewn arddangosfa gyfun yng ngofod Bocs Gwyn, o ddydd Gwener 18 Ionawr tan ddydd Llun 11 Chwefror 2019. Cynigir gwasanaeth mentora parhaus i artistiaid gan y mentor / curadur. Bydd y panel dethol yn cynnwys cynrychiolwyr Helfa Gelf a churadur Ymyl 2. Y mentor / curadur yw Remy Dean, artist ac awdur (gweithiau’n cynnwys Evolution of Western Art), beirniad ac Asiant Creadigol. Mae ganddo flynyddoedd lawer o brofiad fel tiwtor celfyddydol, ac fel hyfforddwr creadigol sy’n dilyn prosiect o’r syniad gwreiddiol i’r gwaith gorffenedig.

 Mae Canolfan Arloesi Pontio Innovation yn rhan o Brifysgol Bangor. Mae’n ganolfan arloesi flaenllaw ac yn un o’r mannau mwyaf nodedig i artistiaid a chrefftwyr yn y DG. Mae Arloesi Pontio Innovation yn ofod lle mae’r celfyddydau yn cyfarfod â gwyddoniaeth. Mae fabLAB Pontio yn cynnig mynediad i offer gweithgynhyrchu a phrototeipio digidol. Am fwy o wybodaeth, ewch i fabLAB Arloesi Pontio, cliciwch ar y tab “Arloesi” yna cliciwch ar “fabLAB”.

Sut i wneud cais

Os hoffech chi wneud cais, cwblhewch e-bostio at [email protected].

Dyddiad cau:  12yp Dydd Mercher 16 Mai 2018

Dalier sylw: mae’r cyfle hwn ar gael i aelodau Helfa Gelf/AFF yn unig.

www.helfagelf.co.uk