2003/4: Geiriau Gwir a Gwir a Grymus

Gwir a Grymus: Ysgrifennu gan Bobl Anabl yng Nghymru. Golygwyd gan Allan Sutherland ac Elin ap Hywel.

Y doniol, y trist, y nwydus, y tyner, y deifiol, yr hynod bersonol, y blin, yr hiraethus: amrywiaeth fawr o awduron, pob un a’i arddull arbennig ei hun, ei brofiad bywyd ei hun, a’i agwedd ei hun at fywyd. Mae pob un yn gwneud priod waith yr awdur: dweud y gwir fel y bydd ef neu hi yn ei weld.

“The contents are a mix of prose and poetry in about equal number. It all stands out, and as I read through the book I kept thinking, I must use this in my review, enough to reprint the book! … [This] is a collection worth owning”

Tim Diggles, Cylchgrawn Federation

Dyma’r llyfr cyntaf o’i fath yng Nghymru, sydd yn galluogi lleisiau pobl anabl gael eu clywed drwy eu gwaith ysgrifenedig.

Mae’r llyfr yn rhan o broject llenyddiaeth Celfyddydau Anabledd Cymru, Geiriau Gwir, a noddwyd gan Flwyddyn Ewropeaidd Pobl Anabl 2003. Yn ystod mis Mehefin 2003, sefydlwyd deg gweithdy ysgrifennu Geiriau Gwir ar gyfer awduron anabl yng Nghymru. Roedd y gweithdai yn hynod o boblogaidd, gyda chyfanswm o 86 person yn cymeryd rhan. Mae’r gwaith hyn yn awr wedi cael ei gasglu i greu un llyfr ­ y cyntaf o’i fath yng Nghymru.

Mae Gwir a Grymus ar gael nawr o siopau llyfrau da am £7.99. ISBN 1-902638-39-5.

Mae’r llyfr ar gael hefyd mewn print bras, Braille, ar dâp sain, a CD-Rom oddi wrth Celfyddydau Anabledd Cymru. Cysyllwch â ni am fwy o wybodaeth.

Gallwch hefyd gysylltu â Parthian Books am fwy o wybodaeth.

Manylion: Richard Davies, Parthian Books, The Old Surgery, Napier Street, Aberteifi, SA43 1ED.

Ffôn / Ffacs: (01239) 612059

Ebost: [email protected] Safle ar y wê: www.parthianbooks.co.uk.

Mae'r sylwadau wedi cau.